نویسنده = محسن گل پرور
تعداد مقالات: 2
2. تمایزات شناختی در باور به دنیای عادلانه در زنان و مردان

دوره 13، 50 (زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 125-152

محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان