نمایه نویسندگان

آ

 • آقابابایی، احسان زنان و تجربه احساسات مجازی (مطالعه کیفی چگونگی بروز و ابراز عواطف مجازی دختران شهر قم) [دوره 20، 77(پاییز 1396)، 1396، صفحه 61-86]

ا

 • ابراهیمی نیا، سعیده دوسویگی مصرف و آبرو : کاوشی زمینه‌مند در رفتار مصرف‌گرایانه‏ زنان در مهمانی‌ها [دوره 20، 79(بهار 1397)، 1397، صفحه 143-170]
 • احمدیه، مریم الزام زوج به رعایت حق جنسی زوجه [دوره 20، 80 (تابستان 1397)، 1397، صفحه 33-50]
 • افشانی، سیدعلیرضا دوسویگی مصرف و آبرو : کاوشی زمینه‌مند در رفتار مصرف‌گرایانه‏ زنان در مهمانی‌ها [دوره 20، 79(بهار 1397)، 1397، صفحه 143-170]
 • اکبری، زهرا حق رأی زنان در نظام سیاسی شیعه (بررسی پیشینه، چالشها و مبانی) [دوره 20، 78(زمستان 1396)، 1396، صفحه 69-88]

ب

 • بالاخانی، قادر بررسی ظهور فردگرایی در عرصه‌ی خانواده (مطالعه‌ی موردی شهروندان تهرانی) [دوره 20، 77(پاییز 1396)، 1396، صفحه 7-34]
 • بهادری، آتنا تأملی بر «شرک جنسیتی» در خوانش‌های زن‌مدارانه از قرآن [دوره 20، 78(زمستان 1396)، 1396، صفحه 29-49]
 • بهروان، حسین مراسم پیش‌کاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج [دوره 20، 79(بهار 1397)، 1397، صفحه 87-114]

ت

 • تاج الدین، محمد باقر مطالعه ی جامعه‌شناختی دلایل و پیامدهای جراحی‌های زیبایی زنان و مردان ساکن شهر تهران [دوره 20، 77(پاییز 1396)، 1396، صفحه 139-167]
 • توحیدی، احمدرضا نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد و مسئله‌ی استفاده‌ی جنسی و سوءاستفاده جنسی از زنان [دوره 20، 80 (تابستان 1397)، 1397، صفحه 95-115]

ث

 • ثمنی، لیلا ضمانت اجرای حق مادرشدن [دوره 20، 78(زمستان 1396)، 1396، صفحه 7-27]

ح

 • حاج حسینی، معصومه مبانی فقهی مسئولیت حکومت در برابر زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست [دوره 20، 78(زمستان 1396)، 1396، صفحه 107-122]
 • حبیب پور گتابی، کرم ارزیابی عملکرد سازمان‌های غیردولتی (سمن‌های) کشور در حوزه ی زنان و خانواده [دوره 20، 79(بهار 1397)، 1397، صفحه 45-86]
 • حجازی، سیده شیرین نظام اخلاقی عفاف در قرآن کریم بر مبنای سوره نور [دوره 20، 80 (تابستان 1397)، 1397، صفحه 51-69]
 • حسینی، زینب السادات حق رأی زنان در نظام سیاسی شیعه (بررسی پیشینه، چالشها و مبانی) [دوره 20، 78(زمستان 1396)، 1396، صفحه 69-88]

خ

 • خجیر، یوسف آسیب شناسی شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای موبایلی در خانواده ایرانی (با تاکید بر نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) [دوره 20، 77(پاییز 1396)، 1396، صفحه 109-137]

ر

 • رحیمی، علی برساخت اجتماعی سیاست‌های افزایش فرزندآوری و موانع پیش‌رو: مطالعه‌ی موردی کاربران اینترنتی [دوره 20، 77(پاییز 1396)، 1396، صفحه 35-60]
 • رستگار، یاسر ارائه یک مدل پارادایمی از مراجعه زنان به فالگیر در شهر زاهدان [دوره 20، 79(بهار 1397)، 1397، صفحه 115-142]
 • رضایی، مائده بررسی فقهی «تشبیب» از دیدگاه فریقین [دوره 20، 80 (تابستان 1397)، 1397، صفحه 71-94]
 • رضوی، سید علی محمد زنان و تجربه احساسات مجازی (مطالعه کیفی چگونگی بروز و ابراز عواطف مجازی دختران شهر قم) [دوره 20، 77(پاییز 1396)، 1396، صفحه 61-86]
 • روحانی، علی دوسویگی مصرف و آبرو : کاوشی زمینه‌مند در رفتار مصرف‌گرایانه‏ زنان در مهمانی‌ها [دوره 20، 79(بهار 1397)، 1397، صفحه 143-170]

س

 • سالارزائی، امیر حمزه تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه درفقه امامیه ونظام حقوقی-قضائی ایران [دوره 20، 80 (تابستان 1397)، 1397، صفحه 117-141]
 • سعیدی، داود رویکردی فقهی به اصل آزادی در ازدواج از منظر اسناد حقوق بشری [دوره 20، 78(زمستان 1396)، 1396، صفحه 51-68]

ش

 • شریعتی، الهام ماهیت و آثار طلاق توافقی در فقه و حقوق [دوره 20، 78(زمستان 1396)، 1396، صفحه 89-106]

ص

 • صادقی، رسول بررسی تأثیر شبکه اجتماعی بر رفتار و نیّات باروری زنان در شهر تهران [دوره 20، 77(پاییز 1396)، 1396، صفحه 87-108]
 • صفدرزاده، سیده فائزه ماهیت و آثار طلاق توافقی در فقه و حقوق [دوره 20، 78(زمستان 1396)، 1396، صفحه 89-106]

ظ

 • ظهیری نیا، مصطفی ارائه یک مدل پارادایمی از مراجعه زنان به فالگیر در شهر زاهدان [دوره 20، 79(بهار 1397)، 1397، صفحه 115-142]

ع

 • عاشری، رقیه بررسی فقهی «تشبیب» از دیدگاه فریقین [دوره 20، 80 (تابستان 1397)، 1397، صفحه 71-94]
 • عالمی نیسی، مسعود فراتحلیل تحقیقات تجربی پیرامون رضایت از زندگی و تعداد فرزندان در کشورهای مختلف [دوره 20، 79(بهار 1397)، 1397، صفحه 7-44]
 • عبدالهی، عادل برساخت اجتماعی سیاست‌های افزایش فرزندآوری و موانع پیش‌رو: مطالعه‌ی موردی کاربران اینترنتی [دوره 20، 77(پاییز 1396)، 1396، صفحه 35-60]
 • عسکری ندوشن، عباس تفاوت‌های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با سن ازدواج زنان در ایران: (مطالعه تطبیقی دختران جوان در آستانه ازدواج و زنان همسردار 49-15 ساله) [دوره 20، 79(بهار 1397)، 1397، صفحه 171-210]
 • علویان، مرتضی حق رأی زنان در نظام سیاسی شیعه (بررسی پیشینه، چالشها و مبانی) [دوره 20، 78(زمستان 1396)، 1396، صفحه 69-88]
 • علی مندگاری، ملیحه تفاوت‌های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با سن ازدواج زنان در ایران: (مطالعه تطبیقی دختران جوان در آستانه ازدواج و زنان همسردار 49-15 ساله) [دوره 20، 79(بهار 1397)، 1397، صفحه 171-210]

ف

 • فتوحی تفتی، فاطمه تفاوت‌های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با سن ازدواج زنان در ایران: (مطالعه تطبیقی دختران جوان در آستانه ازدواج و زنان همسردار 49-15 ساله) [دوره 20، 79(بهار 1397)، 1397، صفحه 171-210]

ک

 • کیانپور، مسعود زنان و تجربه احساسات مجازی (مطالعه کیفی چگونگی بروز و ابراز عواطف مجازی دختران شهر قم) [دوره 20، 77(پاییز 1396)، 1396، صفحه 61-86]
 • کیخا، محمدرضا رویکردی فقهی به اصل آزادی در ازدواج از منظر اسناد حقوق بشری [دوره 20، 78(زمستان 1396)، 1396، صفحه 51-68]

م

 • محدثی گیلوایی، حسن مطالعه ی جامعه‌شناختی دلایل و پیامدهای جراحی‌های زیبایی زنان و مردان ساکن شهر تهران [دوره 20، 77(پاییز 1396)، 1396، صفحه 139-167]
 • محسن آبادی، بتول بررسی تأثیر شبکه اجتماعی بر رفتار و نیّات باروری زنان در شهر تهران [دوره 20، 77(پاییز 1396)، 1396، صفحه 87-108]
 • محصص، مرضیه تأملی بر «شرک جنسیتی» در خوانش‌های زن‌مدارانه از قرآن [دوره 20، 78(زمستان 1396)، 1396، صفحه 29-49]
 • محمودی، یسری مطالعه ی جامعه‌شناختی دلایل و پیامدهای جراحی‌های زیبایی زنان و مردان ساکن شهر تهران [دوره 20، 77(پاییز 1396)، 1396، صفحه 139-167]
 • مختاری افراکتی، نادر تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه درفقه امامیه ونظام حقوقی-قضائی ایران [دوره 20، 80 (تابستان 1397)، 1397، صفحه 117-141]
 • مسعودی، حمید مراسم پیش‌کاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج [دوره 20، 79(بهار 1397)، 1397، صفحه 87-114]
 • ملکی، امیر بررسی ظهور فردگرایی در عرصه‌ی خانواده (مطالعه‌ی موردی شهروندان تهرانی) [دوره 20، 77(پاییز 1396)، 1396، صفحه 7-34]
 • موسوی نسب، سیّدجلال تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه درفقه امامیه ونظام حقوقی-قضائی ایران [دوره 20، 80 (تابستان 1397)، 1397، صفحه 117-141]
 • مومنی، عابدین تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه درفقه امامیه ونظام حقوقی-قضائی ایران [دوره 20، 80 (تابستان 1397)، 1397، صفحه 117-141]
 • میرخانی، عزت السادات احیاگری تفکر دینی، مطالبات زن مسلمان و خیزش دو تفکر «فمینیسم اسلامی» و «اجتهاد اصولگرا» [دوره 20، 80 (تابستان 1397)، 1397، صفحه 7-31]

ن

 • نوذری، محمد مبانی فقهی مسئولیت حکومت در برابر زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست [دوره 20، 78(زمستان 1396)، 1396، صفحه 107-122]
 • نوغانی دخت بهمنی، محسن مراسم پیش‌کاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج [دوره 20، 79(بهار 1397)، 1397، صفحه 87-114]

ه

 • هادی، سیما ارائه یک مدل پارادایمی از مراجعه زنان به فالگیر در شهر زاهدان [دوره 20، 79(بهار 1397)، 1397، صفحه 115-142]