نمایه نویسندگان

آ

 • آزادیان، عذرا بررسی تأثیرعوامل دموگرافیک بر رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین 35-55 سال(ساکن در مناطق 3 و 20 تهران) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 111-135]
 • آقایاری هیر، توکل فرزندآوری به مثابه ی مخاطره (مطالعه ی کیفی زمینه های کم فرزندی در شهر تبریز) [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 7-33]

ا

 • ابهری، حمید بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 81-107]
 • ایزدی فرد، علی اکبر بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 81-107]

ب

 • بابایی همتی، زرنوش مصرف نمایشی خرید در بین خانواده‌های شهر تهران (مطالعه‌ی موردی مناطق 1، 7 و 19) [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 95-124]
 • بارباز اصفهانی، نجمه مدیریت تعارض های زناشویی با رویکرد حل مسئله از منظر مشاوره خانواده و اسلام [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 67-92]
 • بلالی، اسماعیل واکاوی کیفی چالش‌های ایفای هم‌زمان نقش‌های دانشجویی و خانوادگی [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 32-63]
 • بهمن پوری، عبدالله نقدی بر ادله‌ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 57-79]

پ

 • پرچم، اعظم مدیریت تعارض های زناشویی با رویکرد حل مسئله از منظر مشاوره خانواده و اسلام [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 67-92]
 • پیری محمدی، مریم سن ایده آل ازدواج و عوامل تعیین کننده‌ی آن در شهر یزد [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 35-63]

ح

 • حاجی حسینی، حسین امکان‌سنجی شمول نفقه بر هزینه‌های درمانی و بهداشتی زن با تاکید بر ماده 1107 قانون مدنی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 7-28]
 • حبیب پور گتابی، کرم مصرف نمایشی خرید در بین خانواده‌های شهر تهران (مطالعه‌ی موردی مناطق 1، 7 و 19) [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 95-124]
 • حسومی، ولی الله شیوه‌های مقابله با جنگ روانی در سیره‌ی حضرت زهرا (س) [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 29-49]
 • حسینی، شیما سادات واکاوی کیفی چالش‌های ایفای هم‌زمان نقش‌های دانشجویی و خانوادگی [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 32-63]
 • حسینی اکبری نژاد، حوریه نگاهی بر رویه‌ی نهادهای بین‌المللی در هنجارسازی و توسیع مفاهیم حوزه‌ی زنان [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 137-158]
 • حسینی اکبری نژاد، هاله نگاهی بر رویه‌ی نهادهای بین‌المللی در هنجارسازی و توسیع مفاهیم حوزه‌ی زنان [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 137-158]
 • حضرتی صومعه، زهرا میزان دینداری زنان دانشجو و عوامل اجتماعی مؤثر در آن (مطالعه‌ی موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران) [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 125-151]

خ

 • خاکپور، حسین شیوه‌های مقابله با جنگ روانی در سیره‌ی حضرت زهرا (س) [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 29-49]
 • خزاعی، محبوبه شیوه‌های مقابله با جنگ روانی در سیره‌ی حضرت زهرا (س) [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 29-49]

ر

 • رازقی نصرآباد، حجیه بی بی تفاوتهای نسلی ارزش ازدواج: مورد مطالعه شهر هشتگرد [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 63-84]
 • رحمانی، مهدی بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 81-107]
 • رستگار خالد، امیر جهت‏ گیری ارزشی زنان و کنترل باروری [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 7-31]
 • رضائی، اعظم حدود آزادی فعالیت زن از دیدگاه وهابیت [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 51-66]
 • ریاحی، محمدناصر جهت‏ گیری ارزشی زنان و کنترل باروری [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 7-31]

ز

س

 • سفیری، خدیجه بررسی جامعه‌شناختی نگرش مثبت به فرزند (مطالعه زنان شهر ایلام) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 85-109]

ش

 • شجاعی، جواد مرور سیستماتیک مطالعات کاهش باروری در دو دهه‌ی اخیر [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 137-159]
 • شریفی، عبدالرضا نقدی بر ادله‌ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 57-79]

ص

 • صالحی، صغری روش‌شناسی فارابی در تدبیر منزل و تأثیر آن در سبک زندگی [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 109-135]

ع

ف

 • فاتحی زاده، مریم مدیریت تعارض های زناشویی با رویکرد حل مسئله از منظر مشاوره خانواده و اسلام [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 67-92]
 • فتحی، سروش بررسی تأثیرعوامل دموگرافیک بر رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین 35-55 سال(ساکن در مناطق 3 و 20 تهران) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 111-135]
 • فرجی، الهه بررسی جامعه‌شناختی نگرش مثبت به فرزند (مطالعه زنان شهر ایلام) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 85-109]
 • فرخی نکارستان، مینا فرزندآوری به مثابه ی مخاطره (مطالعه ی کیفی زمینه های کم فرزندی در شهر تبریز) [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 7-33]
 • فلاح نژاد، لیلا تفاوتهای نسلی ارزش ازدواج: مورد مطالعه شهر هشتگرد [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 63-84]

ق

 • قماشچی، احمد عوامل آرامش خانواده در سبک زندگی امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 93-124]

ک

 • کاظمی، سیدمهدی تحلیل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبیین چالش‌های آن [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 25-55]
 • کرمانی، طوبی روش‌شناسی فارابی در تدبیر منزل و تأثیر آن در سبک زندگی [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 109-135]
 • کمالی، افسانه بررسی جامعه‌شناختی نگرش مثبت به فرزند (مطالعه زنان شهر ایلام) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 85-109]

ل

 • لطیفی مجره، سیده صدیقه فرزندآوری به مثابه ی مخاطره (مطالعه ی کیفی زمینه های کم فرزندی در شهر تبریز) [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 7-33]

م

 • محبی، سیده فاطمه واکاوی کیفی چالش‌های ایفای هم‌زمان نقش‌های دانشجویی و خانوادگی [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 32-63]
 • محمّدی، میثم جهت‏ گیری ارزشی زنان و کنترل باروری [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 7-31]
 • محمودی، محمدجواد سالخوردگی جمعیت: یک مسئله‌ی اجتماعی جمعیتی [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 178-183]
 • مرتاضی، احمد امکان‌سنجی شمول نفقه بر هزینه‌های درمانی و بهداشتی زن با تاکید بر ماده 1107 قانون مدنی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 7-28]
 • معارف، مجید عوامل آرامش خانواده در سبک زندگی امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 93-124]
 • میرعلی، محمدعلی حدود آزادی فعالیت زن از دیدگاه وهابیت [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 51-66]
 • میرکمالی، سید علیرضا تحلیل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبیین چالش‌های آن [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 25-55]

ه

ی

 • یزدخواستی، بهجت مرور سیستماتیک مطالعات کاهش باروری در دو دهه‌ی اخیر [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 137-159]