نمایه نویسندگان

آ

 • آتشک، محمد بررسی تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش (پایه های دوره راهنمایی در مناطق شهری و روستایی استانهای کشور) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 73-110]

ا

 • احمدی، وکیل بررسی وضعیت مضیقة ازدواج در ایران (بر اساس سرشماری ۱۳۸۵) [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 43-64]
 • اخلاصی، ابراهیم مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی بدن (مطالعه موردی زنان شهر شیراز) [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 9-42]
 • ادیبی، مهدی چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اهواز) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 173-204]
 • اسلامی، سید حسن جنسیت و «اخلاق مراقبت» [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 7-42]
 • اسماعیلی، رضا سنجش نیازهای فرهنگی- اجتماعی دختران دانش آموز شهر اصفهان [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 97-134]
 • اعتضادی، شیدا تحلیل جامعه شناختی زبان مخفی در بین دختران [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 65-96]
 • افشارکهن، جواد گونه شناسی مسائل اجتماعی جوانان ایران با تأکید بر وضعیت دختران [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 111-141]

ب

 • بختیاری، آمنه نگرشی روان شناختی به بلوغ دختران [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 197-218]
 • بوستانی، داریوش بازسازی معنائی جهت گیری جنسیتی پسران نسبت به دختران (ارائه یک نظریه زمینه ای) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 142-172]

پ

ج

ح

 • حبیبی تبار، جواد طلاق و لایحه حمایت خانواده با تأکید بر پیشگیری از طلاق [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 35-64]

خ

 • خلیلی، شیوا نگرشی روان شناختی به بلوغ دختران [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 197-218]

د

ر

 • ربیعی، کامران سنجش نیازهای فرهنگی- اجتماعی دختران دانش آموز شهر اصفهان [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 97-134]
 • رستمی تبریزی، لمیاء تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 215-242]

ز

 • زاهدی، کیوان جنسیت و جنس زبانی در قرآن کریم [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 79-102]

س

 • ساردوئی نسب، محمد تحلیل حقوقی مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 185-214]
 • سعیدی، حسن چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اهواز) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 173-204]

ص

 • صادقی، رسول مادران، دختران و ازدواج (تفاوت های نسلی در ایده ها و نگرش های ازدواج در شهر یزد) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 7-36]

ع

 • عباسی شوازی، محمد تقی ناهمگونی جنسیتی، نگرش افراد و ارتباط دختران و پسران در دانشگاه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 37-72]
 • عباسی شوازی، محمدجلال مادران، دختران و ازدواج (تفاوت های نسلی در ایده ها و نگرش های ازدواج در شهر یزد) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 7-36]
 • عسکری ندوشن، عباس مادران، دختران و ازدواج (تفاوت های نسلی در ایده ها و نگرش های ازدواج در شهر یزد) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 7-36]
 • عطائی سعیدی، حامد اثرسنجی برنامه های اوقات فراغت دختران دانش آموز (مطالعه موردی استان خراسان شمالی) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 205-236]
 • عطارزاده، مجتبی بررسی تطبیقی مفهوم جنسیت در اسلام و غرب [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 43-78]
 • علمدار، فاطمه سادات تحلیل جامعه شناختی زبان مخفی در بین دختران [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 65-96]
 • عیار، عطیه کنکاشی در پژوهش های زبان شناسی جنسیت [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 162-181]

غ

ف

 • فاتحی، ابوالقاسم مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی بدن (مطالعه موردی زنان شهر شیراز) [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 9-42]
 • فاتحی، ابوالقاسم چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اهواز) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 173-204]
 • فرهمند، مریم دختران و کاربرد اینترنت [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 135-170]

ق

 • قهرمانی، علی اکبر سنجش گرایش دختران پیش دانشگاهی به شغل پلیس [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 171-196]

م

 • محبی، سیده فاطمه اثرسنجی برنامه های اوقات فراغت دختران دانش آموز (مطالعه موردی استان خراسان شمالی) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 205-236]
 • محمدپور، احمد بازسازی معنائی جهت گیری جنسیتی پسران نسبت به دختران (ارائه یک نظریه زمینه ای) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 142-172]
 • مستقیمی، مهدیه سادات تحلیلی فلسفی از رابطه ارزشمندی ذاتی و جنسیت [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 132-161]
 • مستقیمی، مهدیه سادات ارتباط معنایی آیات در مسئله طلاق در سه حوزه اصول فقه، تفسیر و زبانشناسی [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 92-124]
 • موحد، مجید ناهمگونی جنسیتی، نگرش افراد و ارتباط دختران و پسران در دانشگاه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 37-72]

ن

 • ناصری راد، محسن اثرسنجی برنامه های اوقات فراغت دختران دانش آموز (مطالعه موردی استان خراسان شمالی) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 205-236]

و

 • ویشته، عباس نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 7-34]

ه

 • هاشمی، سیدحسین زنان و کودکان قربانیان فرقه تروریستی منافقین [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 125-184]
 • هاشمی نیا، زهرا ناهمگونی جنسیتی، نگرش افراد و ارتباط دختران و پسران در دانشگاه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 37-72]
 • همتی، رضا بررسی وضعیت مضیقة ازدواج در ایران (بر اساس سرشماری ۱۳۸۵) [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 43-64]

ی

 • یزدخواستی، بهجت چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اهواز) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 173-204]