نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احراری، مهدی اقتصاد و باروری (نظریه ها و نقدها) [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 213-244]
 • احمدزاده، رسول تن نمایی زنان در فضای مجازی با نگاهی به آموزه های فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 199-237]
 • اخوان نیلچی، نفیسه تحلیل سیستمی تأثیر مفهوم آزادی در نگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مؤلفه های حیات خانوادگی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 47-91]
 • اکبری بورنگ، محمد پیش بینی اعتماد بین فردی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان بیرجند بر اساس جو عاطفی خانواده و جهت گیری مذهبی [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 175-211]

ب

 • بابایی فرد، اسداله عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر در مدیریت بدن در میان زنان شهر کاشان [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 59-83]
 • بالاخانی، قادر بررسی فردی شدن خانواده در ایران با تأکید بر روند تغییرات ساختاری و کارکردی خانواده ی ایرانی از سال 1335 تا سال 1393 [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 41-96]
 • بهمن پوری، عبدالله تحلیل جایگاه مشاور قضایی زنان در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 119-135]

ت

 • تاج مزینانی، علی اکبر بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه‌ی مادری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 7-31]
 • تولّایی، علی تأمّلی بر حقوق و تکالیف زوج مسلمان و زوجه‌ی کافر در زندگی زناشویی [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 101-118]

ج

 • جدا، نرگس تحلیل سیستمی تأثیر مفهوم آزادی در نگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مؤلفه های حیات خانوادگی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 47-91]
 • جعفرپور، سهیلا تحلیل جایگاه مشاور قضایی زنان در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 119-135]
 • جمالی، سحر تجربه ها و انگیزه های دختران از مدیریت بدن در شهرستان رضوانشهر [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 137-173]
 • جواهری، فاطمه سزارین انتخابی واکاوی تجربه ی زیسته ی نمونه ای از زنان در شهر تهران [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 7-28]

ح

 • حائری، محمود تأمّلی بر حقوق و تکالیف زوج مسلمان و زوجه‌ی کافر در زندگی زناشویی [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 101-118]
 • حاجی پور، مرتضی نقش فرعی مهریه در ماهیت نکاح [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 169-197]
 • حاجی زاده میمندی، مسعود بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی (مطالعه ی موردی متأهلین شهر شیراز) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 85-108]
 • حاجی عزیزی، بیژن نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391 [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 93-139]
 • حبیب پور گتابی، کرم انگاره های مصرف فرهنگی در بین زنان استان قم [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 7-40]
 • حدت، الهه بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی (مطالعه ی موردی متأهلین شهر شیراز) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 85-108]
 • حسنخانی، راضیه نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391 [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 93-139]

خ

 • خالقیان، جواد بررسی امکان تداخل صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با مراجع دیگر [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 57-80]
 • خلج آبادی فراهانی، فریده واکاوی شرایط زمینه ساز قصد و رفتار تک فرزندی در تهران [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 29-58]

د

 • دوستی پور، میثم واکاوی میزان ارث زوجه از عقارات و خیار معاملات آن [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 81-99]

ذ

 • ذوالفقاری، نفیسه عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر در مدیریت بدن در میان زنان شهر کاشان [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 59-83]

ر

 • ربیعی، علی بررسی فردی شدن خانواده در ایران با تأکید بر روند تغییرات ساختاری و کارکردی خانواده ی ایرانی از سال 1335 تا سال 1393 [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 41-96]
 • رفسنجانی مقدم، مصطفی پژوهشی پیرامون ماده 1103 قانون مدنی «تکلیف زوجین نسبت به حسن معاشرت با یکدیگر» [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 7-46]
 • رمضان مقدم واجاری، یاسمن عوامل مؤثر در احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه ی موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 97-136]

ز

 • زرگوش نسب، عبدالجبار واکاوی میزان ارث زوجه از عقارات و خیار معاملات آن [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 81-99]
 • زهروی، رضا تن نمایی زنان در فضای مجازی با نگاهی به آموزه های فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 199-237]

س

 • سجادی، سیدمهدی بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه‌ی مادری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 7-31]
 • سرایی، حسن واکاوی شرایط زمینه ساز قصد و رفتار تک فرزندی در تهران [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 29-58]
 • سهرابی صمیره، شهلا بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن (مطالعه ی موردی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره ی کل بهزیستی شهرستان رامهرمز) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 109-130]

ش

 • شایق، حافظه تأمّلی بر حقوق و تکالیف زوج مسلمان و زوجه‌ی کافر در زندگی زناشویی [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 101-118]
 • شکربیگی، عالیه بررسی فردی شدن خانواده در ایران با تأکید بر روند تغییرات ساختاری و کارکردی خانواده ی ایرانی از سال 1335 تا سال 1393 [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 41-96]

غ

 • غروری، ملینا بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی (مطالعه ی موردی متأهلین شهر شیراز) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 85-108]

ف

 • فتح بقالی، عاطفه عوامل مؤثر در احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه ی موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 97-136]

ق

 • قاسم زاده، بهنام عوامل مؤثر در احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه ی موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 97-136]
 • قمشیان، میثم بررسی روایات نقصان عقل زنان و تطبیق با روایت متخالف این معنا در بستر مطالعات جنسیت [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 141-168]
 • قوامی راد، زینب پیش بینی اعتماد بین فردی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان بیرجند بر اساس جو عاطفی خانواده و جهت گیری مذهبی [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 175-211]

ک

 • کاردوانی، راحله بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه‌ی مادری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 7-31]
 • کردزنگنه، جعفر بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن (مطالعه ی موردی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره ی کل بهزیستی شهرستان رامهرمز) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 109-130]
 • کرمی، محمدتقی تجربه ها و انگیزه های دختران از مدیریت بدن در شهرستان رضوانشهر [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 137-173]
 • کریمی، یزدان بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی (مطالعه ی موردی متأهلین شهر شیراز) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 85-108]

گ

 • گلی، علی عوامل مؤثر در احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه ی موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 97-136]

م

 • محمدی، امید بررسی امکان تداخل صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با مراجع دیگر [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 57-80]
 • محمدیان، علی پژوهشی پیرامون ماده 1103 قانون مدنی «تکلیف زوجین نسبت به حسن معاشرت با یکدیگر» [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 7-46]
 • محمدیان پستکان، هاشم بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن (مطالعه ی موردی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره ی کل بهزیستی شهرستان رامهرمز) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 109-130]
 • محمودی، محمدجواد اقتصاد و باروری (نظریه ها و نقدها) [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 213-244]
 • مداحی، جواد بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی (مطالعه ی موردی متأهلین شهر شیراز) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 85-108]
 • ملکی، امیر بررسی فردی شدن خانواده در ایران با تأکید بر روند تغییرات ساختاری و کارکردی خانواده ی ایرانی از سال 1335 تا سال 1393 [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 41-96]
 • منصوریان راوندی، فاطمه عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر در مدیریت بدن در میان زنان شهر کاشان [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 59-83]
 • مولودی، محمد نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391 [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 93-139]
 • میرخانی، عزت السادات بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه‌ی مادری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 7-31]
 • میرفردی، اصغر بررسی تفاوت های جنسیّتی در سرمایه ی اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 131-149]

ن

 • نوری، الهه بررسی امکان تداخل صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با مراجع دیگر [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 57-80]
 • نیکونسبتی، علی اقتصاد و باروری (نظریه ها و نقدها) [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 213-244]

و

 • ولی نژاد، عبدا... بررسی تفاوت های جنسیّتی در سرمایه ی اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 131-149]

ه

 • هاشمی خواه، زینب سزارین انتخابی واکاوی تجربه ی زیسته ی نمونه ای از زنان در شهر تهران [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 7-28]