نمایه نویسندگان

ا

 • احراری، مهدی پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، 55 (بهار 1391)، 1391، صفحه 7-53]
 • اشرافی، محمود بررسی تطبیقی احکام اسلام و تازه های حقوق بین الملل درباره ی حقوق خانواده [دوره 14، 54 (زمستان 1390)، 1390، صفحه 135-173]
 • افشانی، علیرضا مطالعه میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و مناسبات خانوادگی در بین شهروندان تهرانی [دوره 14، 56 (تابستان 1391)، 1391، صفحه 83-118]
 • ایمانی نایینی، محسن بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی [دوره 14، 54 (زمستان 1390)، 1390، صفحه 91-134]

ب

 • بستان (نجفی)، حسین راهبرد پارادایم سازی اسلامی در حوزه ی‌ جامعه شناسی خانواده و جنسیت [دوره 14، 53 (پاییز 1390)، 1390، صفحه 163-209]
 • بلالی، اسماعیل بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق [دوره 14، 53 (پاییز 1390)، 1390، صفحه 43-85]
 • بی بی رازقی نصرآباد، حجیه تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370 [دوره 14، 55 (بهار 1391)، 1391، صفحه 55-94]

پ

 • پروین، ستار عوامل جامعه شناختی مؤثر در طلاق عاطفی در بین خانواده های تهرانی [دوره 14، 56 (تابستان 1391)، 1391، صفحه 119-153]

ج

 • جزایری، سیدحمید قلمرو مصلحت و عدالت در تزاحم احکام و حقوق زنان [دوره 14، 54 (زمستان 1390)، 1390، صفحه 7-58]
 • جمیلی کهنه شهری، فاطمه بررسی جامعه شناختی شادمانی زنان متأهل دانشجو [دوره 14، 56 (تابستان 1391)، 1391، صفحه 211-245]
 • جواهری، جلوه مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران [دوره 14، 53 (پاییز 1390)، 1390، صفحه 129-162]

ح

 • حبیب پور گتابی، کرم عوامل طلاق در استان مازندران [دوره 14، 53 (پاییز 1390)، 1390، صفحه 87-127]
 • حسینی مجرد، اکرم بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی [دوره 14، 53 (پاییز 1390)، 1390، صفحه 211-245]

د

 • داودی، مریم عوامل جامعه شناختی مؤثر در طلاق عاطفی در بین خانواده های تهرانی [دوره 14، 56 (تابستان 1391)، 1391، صفحه 119-153]

ر

 • رئیسی، لیلا بررسی تطبیقی احکام اسلام و تازه های حقوق بین الملل درباره ی حقوق خانواده [دوره 14، 54 (زمستان 1390)، 1390، صفحه 135-173]
 • رستگار خالد، امیر کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره [دوره 14، 56 (تابستان 1391)، 1391، صفحه 7-82]
 • رضائی، مهدی زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه ی موردی زنان کُرد [دوره 14، 55 (بهار 1391)، 1391، صفحه 173-225]
 • رنجبر، مهناز بررسی جامعه شناختی شادمانی زنان متأهل دانشجو [دوره 14، 56 (تابستان 1391)، 1391، صفحه 211-245]
 • رهبر، مهدی ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند [دوره 14، 54 (زمستان 1390)، 1390، صفحه 59-89]
 • روشن فکر، پیام مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران [دوره 14، 53 (پاییز 1390)، 1390، صفحه 129-162]
 • ریاحی، محمداسماعیل بررسی تفاوت های جنسیتی در پیامدهای روانی- اجتماعی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد [دوره 14، 56 (تابستان 1391)، 1391، صفحه 153-210]

ز

 • زارع زاده مهریزی، الهام بررسی تفاوت های جنسیتی در پیامدهای روانی- اجتماعی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد [دوره 14، 56 (تابستان 1391)، 1391، صفحه 153-210]

س

 • سخایی، ایوب مطالعه میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و مناسبات خانوادگی در بین شهروندان تهرانی [دوره 14، 56 (تابستان 1391)، 1391، صفحه 83-118]
 • سخایی، سیده مژگان ریشه یابی بحران زنان در غرب با تکیه بر آموزه های کتاب مقدس [دوره 14، 53 (پاییز 1390)، 1390، صفحه 247-274]
 • سعادت، صالح ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند [دوره 14، 54 (زمستان 1390)، 1390، صفحه 59-89]
 • سیاح، مونس بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی [دوره 14، 53 (پاییز 1390)، 1390، صفحه 211-245]
 • سیاح، مونس بررسی اهمیت زمان در اعمال سیاست های جمعیتی با استفاده از مدل پویایی سیستم [دوره 14، 55 (بهار 1391)، 1391، صفحه 227-262]

ص

 • صادقی، رسول تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجره ی جمعیتی در ایران: پیامدهای اقتصادی و الزامات سیاستی [دوره 14، 55 (بهار 1391)، 1391، صفحه 95-150]
 • صادقی، محمود بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی [دوره 14، 54 (زمستان 1390)، 1390، صفحه 91-134]

ط

 • طالبی، ابوتراب رابطه میان عشق رمانتیک و تحقق ارزش های زوجیت [دوره 14، 56 (تابستان 1391)، 1391، صفحه 247-283]

ع

 • عارفی، مختار مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 14، 53 (پاییز 1390)، 1390، صفحه 7-42]
 • عباسی شوازی، محمدجلال تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370 [دوره 14، 55 (بهار 1391)، 1391، صفحه 55-94]
 • عبدی، فاطمه بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی [دوره 14، 54 (زمستان 1390)، 1390، صفحه 91-134]
 • عشایری منفرد، محمد قلمرو مصلحت و عدالت در تزاحم احکام و حقوق زنان [دوره 14، 54 (زمستان 1390)، 1390، صفحه 7-58]
 • عیسی زاده، سعید بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق [دوره 14، 53 (پاییز 1390)، 1390، صفحه 43-85]

ق

 • قاضی طباطبایی، محمود تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370 [دوره 14، 55 (بهار 1391)، 1391، صفحه 55-94]
 • قدسی، علی محمد بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق [دوره 14، 53 (پاییز 1390)، 1390، صفحه 43-85]

ک

 • کاردوانی، راحله ملازمه ی تکالیف زوجین و اخلاق مداری در خانواده، در منابع اسلامی [دوره 14، 54 (زمستان 1390)، 1390، صفحه 211-253]
 • کاظمی پور، شهلا پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، 55 (بهار 1391)، 1391، صفحه 7-53]
 • کلانتری، عبدالحسین مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران [دوره 14، 53 (پاییز 1390)، 1390، صفحه 129-162]

گ

 • گلچین، مسعود مطالعه میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و مناسبات خانوادگی در بین شهروندان تهرانی [دوره 14، 56 (تابستان 1391)، 1391، صفحه 83-118]

م

 • محسن زاده، فرشاد مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 14، 53 (پاییز 1390)، 1390، صفحه 7-42]
 • محمدی، فریبرز عوامل جامعه شناختی مؤثر در طلاق عاطفی در بین خانواده های تهرانی [دوره 14، 56 (تابستان 1391)، 1391، صفحه 119-153]
 • محمدی، میثم کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره [دوره 14، 56 (تابستان 1391)، 1391، صفحه 7-82]
 • محمودی، محمدجواد پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، 55 (بهار 1391)، 1391، صفحه 7-53]
 • محمودی، محمدجواد چشم انداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی [دوره 14، 55 (بهار 1391)، 1391، صفحه 151-172]
 • محمودیان، حسین زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه ی موردی زنان کُرد [دوره 14، 55 (بهار 1391)، 1391، صفحه 173-225]
 • مس کار، مانا بررسی اهمیت زمان در اعمال سیاست های جمعیتی با استفاده از مدل پویایی سیستم [دوره 14، 55 (بهار 1391)، 1391، صفحه 227-262]
 • مس کار، مهلا بررسی اهمیت زمان در اعمال سیاست های جمعیتی با استفاده از مدل پویایی سیستم [دوره 14، 55 (بهار 1391)، 1391، صفحه 227-262]
 • مشفق، محمود چشم انداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی [دوره 14، 55 (بهار 1391)، 1391، صفحه 151-172]
 • مطیع حق شناس، نادر چشم انداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی [دوره 14، 55 (بهار 1391)، 1391، صفحه 151-172]
 • مقدادی، محمدمهدی جایگاه و تأثیر مصلحت در سرپرستی کودک از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 14، 54 (زمستان 1390)، 1390، صفحه 175-210]

ن

 • نازک تبار، حسین عوامل طلاق در استان مازندران [دوره 14، 53 (پاییز 1390)، 1390، صفحه 87-127]
 • نظری، علی محمد مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 14، 53 (پاییز 1390)، 1390، صفحه 7-42]
 • نعمتی پیرعلی، دل آرا ملازمه ی تکالیف زوجین و اخلاق مداری در خانواده، در منابع اسلامی [دوره 14، 54 (زمستان 1390)، 1390، صفحه 211-253]
 • نقی پور ایوکی، سحر کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره [دوره 14، 56 (تابستان 1391)، 1391، صفحه 7-82]
 • نیکونسبتی، علی پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی [دوره 14، 55 (بهار 1391)، 1391، صفحه 7-53]

و

 • وکیلی، مهدی ملازمه ی تکالیف زوجین و اخلاق مداری در خانواده، در منابع اسلامی [دوره 14، 54 (زمستان 1390)، 1390، صفحه 211-253]
 • ویسی، سیمین رابطه میان عشق رمانتیک و تحقق ارزش های زوجیت [دوره 14، 56 (تابستان 1391)، 1391، صفحه 247-283]