نمایه نویسندگان

ا

 • اشرفی، عباس تبعیض مثبت به نفع زنان با تأکید بر حقوق شهروندی [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 157-193]
 • اصولی یامچی، محدثه روش شناسی تشخیص حق از حکم در حوزه ی حقوق زن [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 41-80]
 • الهام، غلامحسین بررسی تطبیقی حمایت از حیات انسانی قبل از انعقاد نطفه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 81-114]

ب

 • بابایی همتی، زرنوش رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعه ی موردی منطقه ی 5) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 37-67]
 • بداغی، فاطمه جراحی زیبایی و مسئولیت طبیب [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 115-166]
 • بلالی، اسماعیل مقایسه ی همسانی و ناهمسانی نگرش ها و رفتارهای اقتصادی زنان شاغل و غیرشاغل شهر همدان [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 157-203]

پ

 • پرتوی، لطیف زنان معلول و تعامل با جامعه (مطالعه ی کیفی زندگی اجتماعی زنان معلول) [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 7-44]
 • پژهان، علی بررسی نشانگان اجتماعی گذار و طلاق [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 125-156]
 • پورعبدالله، کبری حل تزاحم حریم خصوصی زوجین با حقوق زوجیت بر اساس مصلحت تحکیم خانواده [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 7-45]

ت

 • تاج الدین، محمدباقر رسانه ی ملی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار منطقه ی 18 تهران) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 119-161]
 • ترکان، رحمت اله بررسی عوامل مؤثر در نگرش زنان نسبت به آپارتمان نشینی در شهر یزد (مطالعه تطبیقی زنان ویلانشین و آپارتمان نشین) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 163-214]

ج

 • جاور، حسین روش شناسی تشخیص حق از حکم در حوزه ی حقوق زن [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 41-80]
 • جاوید، محمدجواد تبعیض مثبت به نفع زنان با تأکید بر حقوق شهروندی [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 157-193]
 • جعفری، راهله مقایسه ی همسانی و ناهمسانی نگرش ها و رفتارهای اقتصادی زنان شاغل و غیرشاغل شهر همدان [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 157-203]
 • جیل زاده، سمانه حل تزاحم حریم خصوصی زوجین با حقوق زوجیت بر اساس مصلحت تحکیم خانواده [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 7-45]

ح

 • حاجی ده آبادی، احمد بررسی فقهی- حقوقی جنایات ارتکابی توسط صغیر ممیز با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 139 [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 85-115]
 • حبیب پور گتابی، کرم رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعه ی موردی منطقه ی 5) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 37-67]
 • حجازی، محمدعلی جراحی زیبایی و مسئولیت طبیب [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 115-166]
 • حسینی، حاتم بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ی ایده آل های باروری زنان کُردِ شاغل و غیرشاغل شهر سنندج [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 45-83]
 • حق خواه، منیر کاربرد قاعده ی «امتناع ناشی از سوء اختیار» در حوزه ی فقه خانواده [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 47-84]
 • حیدری، علیمراد روش شناسی تشخیص حق از حکم در حوزه ی حقوق زن [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 41-80]

خ

 • خدادادی سنگده، جواد مطالعه ی پدیدارشناختی دلایل رضایت از ازدواج (از دیدگاه زنان راضی از ازدواج) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 7-36]
 • خزایی، معصومه تحلیلی بر ویژگی ها و تعیین کننده های مهاجرت مستقل زنان در ایران [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 85-124]

د

 • دیرباز، اصغر بازنگری مبانی فکری - کلامی الگوهای اجتماعی زن [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 167-213]

ر

 • رحمتی والا، لیلی رسانه ی ملی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار منطقه ی 18 تهران) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 119-161]
 • رضائی، مهدی زنان معلول و تعامل با جامعه (مطالعه ی کیفی زندگی اجتماعی زنان معلول) [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 7-44]

ز

 • زارع شاه آبادی، اکبر بررسی عوامل مؤثر در نگرش زنان نسبت به آپارتمان نشینی در شهر یزد (مطالعه تطبیقی زنان ویلانشین و آپارتمان نشین) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 163-214]
 • زهروی، رضا بررسی تطبیقی حمایت از حیات انسانی قبل از انعقاد نطفه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 81-114]

س

 • ستایش منش، ساناز پیش بینی پذیری مؤلفه های رضایت زناشویی بر اساس مؤلفه های کمال گرایی زنان متأهل دانشجو [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 215-247]

ش

 • شاهمرادی، عصمت تبعیض مثبت به نفع زنان با تأکید بر حقوق شهروندی [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 157-193]

ع

 • عالمی نیسی، مسعود فراتحلیل مطالعات تجربی تأثیر بعد خانوا ر در موفقیت حرفه ای زنان در کشورهای مختلف [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 205-270]
 • عزیزی، حسین بایسته های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 117-156]
 • عسکری ندوشن، عبّاس بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ی ایده آل های باروری زنان کُردِ شاغل و غیرشاغل شهر سنندج [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 45-83]

غ

 • غمامی، سید محمد مهدی بایسته های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 117-156]

ق

 • قائنی، آیت الله محمد موجه سازی حق تولیدمثل و باروری انسان در قرآن [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 195-247]
 • قنبرپور، بهنام پژوهشی بر قلمرو اختیار حکومت اسلامی و تدابیر آن در جلوگیری از کاهش نسل [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 215-238]

ک

 • کدخدایی، محمدرضا بررسی مشروعیت ابتناء حقوق اخلاقی بر جنس و جنسیت [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 7-40]
 • کریمی، حامد بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ی ایده آل های باروری زنان کُردِ شاغل و غیرشاغل شهر سنندج [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 45-83]

گ

 • گل پرور، محسن پیش بینی پذیری مؤلفه های رضایت زناشویی بر اساس مؤلفه های کمال گرایی زنان متأهل دانشجو [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 215-247]

م

 • محسن زاده، فرشاد مطالعه ی پدیدارشناختی دلایل رضایت از ازدواج (از دیدگاه زنان راضی از ازدواج) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 7-36]
 • مرادی کوچی، سمیرا مطالعه ی پدیدارشناختی دلایل رضایت از ازدواج (از دیدگاه زنان راضی از ازدواج) [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 7-36]
 • مشفق، محمود تحلیلی بر ویژگی ها و تعیین کننده های مهاجرت مستقل زنان در ایران [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 85-124]
 • معینی فر، محدثه موجه سازی حق تولیدمثل و باروری انسان در قرآن [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 195-247]
 • مهربانی، وحید تحلیل اقتصادی تصمیم گیری برای سن ازدواج [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 69-118]

ن

 • نوابخش، مهرداد بررسی نشانگان اجتماعی گذار و طلاق [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 125-156]

و

 • وفایی صدر، فاطمه بازنگری مبانی فکری - کلامی الگوهای اجتماعی زن [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 167-213]

ی

 • یوسفی، نریمان بررسی نشانگان اجتماعی گذار و طلاق [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 125-156]