نمایه نویسندگان

ا

 • ابوترابی زارچی، فاطمه بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد [دوره 15، 58 (زمستان 1391)، 1391، صفحه 191-235]
 • ارحامی، آسیه ارزیابی تطبیقی سیاست های جمهوری اسلامی ایران با روندهای جهانی در حوزه ی خانواده [دوره 15، 59 (بهار 1392)، 1392، صفحه 59-104]
 • السادات حسینی، آمنه تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق [دوره 15، 60 (تابستان 1392)، 1392، صفحه 111-143]

ب

 • بابایی فرد، اسداله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در مسئولیت پذیری زنان سرپرست خانوار در کاشان و آران و بیدگل [دوره 15، 59 (بهار 1392)، 1392، صفحه 105-157]
 • بگی، بلال فرهنگ و فرزندآوری: بررسی تمایلات باروری زنان کُردِ شهر مهاباد [دوره 15، 58 (زمستان 1391)، 1391، صفحه 121-161]

پ

 • پورعبدالله، کبری گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی) [دوره 15، 60 (تابستان 1392)، 1392، صفحه 195-238]

ت

 • تاج مزینانی، علی اکبر بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، 59 (بهار 1392)، 1392، صفحه 7-58]
 • توحیدی، احمدرضا تحول حقوق زنان وخانواده در اسناد بین المللی، منطقه ای و حقوق ملی [دوره 15، 57 (پاییز 1391)، 1391، صفحه 7-52]
 • تولّایی، علی تعارض میان روایات میراث زوجه و بیان شیوه های حل تعارض [دوره 15، 57 (پاییز 1391)، 1391، صفحه 95-121]

ج

 • جاوید، محمدجواد آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی) [دوره 15، 60 (تابستان 1392)، 1392، صفحه 73-110]

ح

 • حائری، محمود تعارض میان روایات میراث زوجه و بیان شیوه های حل تعارض [دوره 15، 57 (پاییز 1391)، 1391، صفحه 95-121]
 • حاجی ده آبادی، احمد ارزیابی تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب قصاص و دیه ی زن [دوره 15، 60 (تابستان 1392)، 1392، صفحه 41-72]
 • حاجی زاده میمندی، مسعود بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد [دوره 15، 58 (زمستان 1391)، 1391، صفحه 191-235]
 • حافظی، معصومه نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به خطبه ی هشتادم نهج البلاغه [دوره 15، 60 (تابستان 1392)، 1392، صفحه 7-40]
 • حبیب پور گتابی، کرم مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری [دوره 15، 58 (زمستان 1391)، 1391، صفحه 163-190]
 • حسینی، حاتم فرهنگ و فرزندآوری: بررسی تمایلات باروری زنان کُردِ شهر مهاباد [دوره 15، 58 (زمستان 1391)، 1391، صفحه 121-161]
 • حسینی، فروغ السادات گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی) [دوره 15، 60 (تابستان 1392)، 1392، صفحه 195-238]

خ

 • خلج آبادی فراهانی، فریده تأثیر معاشرت‌ با جنس مخالف قبل از ازدواج بر احتمال طلاق در بین افراد تحصیل‌کرده‌ی دانشگاهی [دوره 15، 58 (زمستان 1391)، 1391، صفحه 49-92]

ر

 • رجایی، محمدصادق بررسی نقش خصوصیات ظاهری و باورهای اعتقادی بر همسان گزینی در انتخاب همسر (مطالعه ی موردی: دانشجویان مجرد دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم) [دوره 15، 59 (بهار 1392)، 1392، صفحه 159-190]
 • رضائیان حق، معصومه قواعد ناظر بر تکثیر موالید [دوره 15، 57 (پاییز 1391)، 1391، صفحه 123-184]

ز

 • زارعان، منصوره موفقیت خانواده و تأثیر خانواده ی جهت یاب در آن [دوره 15، 59 (بهار 1392)، 1392، صفحه 191-228]
 • زارع شاه آبادی، اکبر بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد [دوره 15، 58 (زمستان 1391)، 1391، صفحه 191-235]

س

 • سترگ، طیبه قواعد ناظر بر تکثیر موالید [دوره 15، 57 (پاییز 1391)، 1391، صفحه 123-184]
 • سیار، محمد مهدی گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی) [دوره 15، 60 (تابستان 1392)، 1392، صفحه 195-238]

ش

 • شاهمرادی، عصمت آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی) [دوره 15، 60 (تابستان 1392)، 1392، صفحه 73-110]

ص

 • صادقی فسایی، سهیلا وضع شناسی و تحلیل گفتمان نظریه پردازی های اجتماعی از الگوی خانواده ی مطلوب در ایران [دوره 15، 58 (زمستان 1391)، 1391، صفحه 7-48]

ع

 • عرفان منش، ایمان وضع شناسی و تحلیل گفتمان نظریه پردازی های اجتماعی از الگوی خانواده ی مطلوب در ایران [دوره 15، 58 (زمستان 1391)، 1391، صفحه 7-48]
 • علمی سولا، محمدرضا واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت [دوره 15، 57 (پاییز 1391)، 1391، صفحه 185-222]
 • علی محمدی، طاهر تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق [دوره 15، 60 (تابستان 1392)، 1392، صفحه 111-143]

غ

 • غریب عشقی، سارا تحلیلی بر رابطه ی ارزش فرزندان و باروری بین زنان تهرانی [دوره 15، 58 (زمستان 1391)، 1391، صفحه 93-120]
 • غفوری بنادکوکی، نرگس تعارض میان روایات میراث زوجه و بیان شیوه های حل تعارض [دوره 15، 57 (پاییز 1391)، 1391، صفحه 95-121]

ف

 • فرج تبار، رضا مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری [دوره 15، 58 (زمستان 1391)، 1391، صفحه 163-190]

ق

 • قربان نیا، ناصر نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به خطبه ی هشتادم نهج البلاغه [دوره 15، 60 (تابستان 1392)، 1392، صفحه 7-40]

ک

 • کاردوانی، راحله ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر [دوره 15، 60 (تابستان 1392)، 1392، صفحه 145-193]
 • کدخدایی، محمدرضا مبانی مقایسه ی ارزشی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم [دوره 15، 57 (پاییز 1391)، 1391، صفحه 53-94]
 • کرمی، محمدتقی فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان ها [دوره 15، 59 (بهار 1392)، 1392، صفحه 229-263]
 • کلهر، سینا ارزیابی تطبیقی سیاست های جمهوری اسلامی ایران با روندهای جهانی در حوزه ی خانواده [دوره 15، 59 (بهار 1392)، 1392، صفحه 59-104]

ل

 • لطفی، اسدالله واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت [دوره 15، 57 (پاییز 1391)، 1391، صفحه 185-222]

م

 • محبوبی شریعت پناهی، نسیم السادات فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان ها [دوره 15، 59 (بهار 1392)، 1392، صفحه 229-263]
 • محمّدیان، علی واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت [دوره 15، 57 (پاییز 1391)، 1391، صفحه 185-222]
 • مروی نام، نرگس بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد [دوره 15، 58 (زمستان 1391)، 1391، صفحه 191-235]
 • مشفق، محمود تحلیلی بر رابطه ی ارزش فرزندان و باروری بین زنان تهرانی [دوره 15، 58 (زمستان 1391)، 1391، صفحه 93-120]
 • مظاهری، معصومه قواعد ناظر بر تکثیر موالید [دوره 15، 57 (پاییز 1391)، 1391، صفحه 123-184]
 • میرفردی، اصغر بررسی نقش خصوصیات ظاهری و باورهای اعتقادی بر همسان گزینی در انتخاب همسر (مطالعه ی موردی: دانشجویان مجرد دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم) [دوره 15، 59 (بهار 1392)، 1392، صفحه 159-190]
 • میرهاشمی، زهراسادات جایگاه انگشت نگاری ژنتیکی در ادله ی اثبات دعاوی حوزه ی زنان در فقه و حقوق ایران [دوره 15، 57 (پاییز 1391)، 1391، صفحه 223-266]

ن

 • نازک تبار، حسین مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری [دوره 15، 58 (زمستان 1391)، 1391، صفحه 163-190]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر [دوره 15، 60 (تابستان 1392)، 1392، صفحه 145-193]

و

 • وکیلی، مهدی ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر [دوره 15، 60 (تابستان 1392)، 1392، صفحه 145-193]

ی

 • یاسری، زینب بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، 59 (بهار 1392)، 1392، صفحه 7-58]