نمایه نویسندگان

ب

 • بداغی، فاطمه شرط باروری یا عدم باروری در نکاح [دوره 16، 64 (تابستان 1393)، 1393، صفحه 47-72]
 • بداغی، فاطمه جرم عقیم سازی و مجازات آن [دوره 16، 62 (زمستان 1392)، 1392، صفحه 7-64]

ث

 • ثوابی، حمیده بررسی تغییرات باروری زنان بر حسب موقعیت های اجتماعی- اقتصادی زوجین [دوره 16، 63 (بهار 1393)، 1393، صفحه 125-162]

ج

 • جلالی، محمود واکاوی داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی با رویکردی به قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) [دوره 16، 64 (تابستان 1393)، 1393، صفحه 207-239]
 • جوادپور، مریم حمایت از تمامیت جسمی و روانی جنین در نظام حقوقی اسلام [دوره 16، 62 (زمستان 1392)، 1392، صفحه 105-145]

ح

 • حاجی زاده میمندی، مسعود بررسی برخی از عوامل اجتماعی مرتبط با فرهنگ مصرف در میان زنان شهر یزد [دوره 16، 61 (پاییز 1392)، 1392، صفحه 233-271]
 • حجازی، محمدعلی شرط باروری یا عدم باروری در نکاح [دوره 16، 64 (تابستان 1393)، 1393، صفحه 47-72]
 • حجازی، محمدعلی جرم عقیم سازی و مجازات آن [دوره 16، 62 (زمستان 1392)، 1392، صفحه 7-64]
 • حسینی چاوشی، میمنت پدیدارشناسی زمان تولد اولین فرزند در بین زنان در تهران [دوره 16، 63 (بهار 1393)، 1393، صفحه 57-95]

خ

 • خدادادپور، منیره واکاوی داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی با رویکردی به قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) [دوره 16، 64 (تابستان 1393)، 1393، صفحه 207-239]
 • خسروشاهی، قدرت ا... بررسی انتقادی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در پرتو منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، 62 (زمستان 1392)، 1392، صفحه 147-175]
 • خلج آبادی فراهانی، فریده نگرش دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در رضایت زناشویی [دوره 16، 61 (پاییز 1392)، 1392، صفحه 149-188]

د

 • دانش، پروانه تبیین جامعه شناختی تأثیر فرایند نوسازی در ساختار خانواده (مقایسه ی نقاط شهری و روستایی در استان مازندران) [دوره 16، 61 (پاییز 1392)، 1392، صفحه 97-148]

ر

 • راد، فیروزه بررسی تغییرات باروری زنان بر حسب موقعیت های اجتماعی- اقتصادی زوجین [دوره 16، 63 (بهار 1393)، 1393، صفحه 125-162]
 • رازقی نصرآباد، حجیه بی بی پدیدارشناسی زمان تولد اولین فرزند در بین زنان در تهران [دوره 16، 63 (بهار 1393)، 1393، صفحه 57-95]
 • ربانی، علی نگرش روحانیون به فرآیند تزلزل خانواده در شهر اصفهان [دوره 16، 63 (بهار 1393)، 1393، صفحه 199-229]
 • رستگار خالد، امیر بررسی تعارض کار- خانواده در بین پرستاران زن و مرد شهرستان سبزوار و رابطه ی آن با رضایت کاری [دوره 16، 61 (پاییز 1392)، 1392، صفحه 59-96]

ز

 • زارع شاه آبادی، اکبر مطالعه ی بین نسلی الگوی مصرف کالاهای فرهنگی در بین دختران و مادران شهر یزد [دوره 16، 61 (پاییز 1392)، 1392، صفحه 189-231]
 • زاهدی، محمدجواد تبیین جامعه شناختی تأثیر فرایند نوسازی در ساختار خانواده (مقایسه ی نقاط شهری و روستایی در استان مازندران) [دوره 16، 61 (پاییز 1392)، 1392، صفحه 97-148]

س

 • سخایی، ایوب مطالعه ی رابطه ی میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با میزان پای بندی دینی در بین مادران و دختران شهرستان گلپایگان [دوره 16، 63 (بهار 1393)، 1393، صفحه 7-56]

ش

 • شاکری گلپایگانی، طوبی بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین و شیوه ی مواجهه با آن [دوره 16، 64 (تابستان 1393)، 1393، صفحه 159-205]
 • شایگان، فریبا بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بزهکاری زنان (مقایسه ی زنان بزهکار با زنان غیربزهکار تحت پوشش بهزیستی رباط کریم) [دوره 16، 63 (بهار 1393)، 1393، صفحه 163-198]
 • شجاعی، جواد نگرش دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در رضایت زناشویی [دوره 16، 61 (پاییز 1392)، 1392، صفحه 149-188]
 • شریفی، حجت مطالعه ی رابطه ی میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با میزان پای بندی دینی در بین مادران و دختران شهرستان گلپایگان [دوره 16، 63 (بهار 1393)، 1393، صفحه 7-56]

ط

 • طالب زاده، فهیمه نگرش روحانیون به فرآیند تزلزل خانواده در شهر اصفهان [دوره 16، 63 (بهار 1393)، 1393، صفحه 199-229]
 • طاهر، مریم مطالعه ی بین نسلی الگوی مصرف کالاهای فرهنگی در بین دختران و مادران شهر یزد [دوره 16، 61 (پاییز 1392)، 1392، صفحه 189-231]

ع

 • عباسی شوازی، محمدجلال پدیدارشناسی زمان تولد اولین فرزند در بین زنان در تهران [دوره 16، 63 (بهار 1393)، 1393، صفحه 57-95]
 • علاسوند، فریبا مداخله ی حکومت اسلامی درباره ی حقوق خانواده (ظرفیت ها و ضرورت گاه ها) [دوره 16، 62 (زمستان 1392)، 1392، صفحه 65-103]
 • علمی سولا، محمدرضا مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه ی نابالغ در فقه امامیه [دوره 16، 62 (زمستان 1392)، 1392، صفحه 177-217]
 • علی محمدزاده، خلیل مرور نظام مند سه دهه مقالات پژوهشی و راهبردهای مدیریت سلامت جمعیت «علل سزارین» [دوره 16، 61 (پاییز 1392)، 1392، صفحه 7-57]

ف

 • فلاح تفتی، فاطمه مسئولیت حکومت اسلامی در امر حجاب با استناد به ادله ی امر به معروف و نهی از منکر [دوره 16، 64 (تابستان 1393)، 1393، صفحه 73-115]

ق

 • قاسمی اردهایی، علی بررسی تغییرات باروری زنان بر حسب موقعیت های اجتماعی- اقتصادی زوجین [دوره 16، 63 (بهار 1393)، 1393، صفحه 125-162]

ک

 • کاردوانی، راحله بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین و شیوه ی مواجهه با آن [دوره 16، 64 (تابستان 1393)، 1393، صفحه 159-205]
 • کرمی، فیروزه بررسی تعارض نقش های خانوادگی و اجتماعی بانوان و ارائه ی الگوی مناسب برای زندگی خانوادگی زنان شاغل [دوره 16، 64 (تابستان 1393)، 1393، صفحه 7-46]
 • کرمی، محمدتقی بررسی تعارض نقش های خانوادگی و اجتماعی بانوان و ارائه ی الگوی مناسب برای زندگی خانوادگی زنان شاغل [دوره 16، 64 (تابستان 1393)، 1393، صفحه 7-46]

ل

 • لباف، طاهره مرور نظام مند سه دهه مقالات پژوهشی و راهبردهای مدیریت سلامت جمعیت «علل سزارین» [دوره 16، 61 (پاییز 1392)، 1392، صفحه 7-57]

م

 • محبی، سیده فاطمه مرور نظام مند سه دهه مقالات پژوهشی و راهبردهای مدیریت سلامت جمعیت «علل سزارین» [دوره 16، 61 (پاییز 1392)، 1392، صفحه 7-57]
 • محمّد تقی زاده، مهدیه بسترهای تقنینی و اجرایی تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست [دوره 16، 64 (تابستان 1393)، 1393، صفحه 117-157]
 • محمّدی، میثم بررسی تعارض کار- خانواده در بین پرستاران زن و مرد شهرستان سبزوار و رابطه ی آن با رضایت کاری [دوره 16، 61 (پاییز 1392)، 1392، صفحه 59-96]
 • محمدیان، علی مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه ی نابالغ در فقه امامیه [دوره 16، 62 (زمستان 1392)، 1392، صفحه 177-217]
 • محمودیان، حسین مطالعه ی تطبیقی نگرش مردان و زنان به تعداد فرزندانِ دلخواه (مطالعه ی موردی افراد در شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی منتخب شهر کرمانشاه) [دوره 16، 63 (بهار 1393)، 1393، صفحه 97-124]
 • محمودیانی، سراج الدین مطالعه ی تطبیقی نگرش مردان و زنان به تعداد فرزندانِ دلخواه (مطالعه ی موردی افراد در شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی منتخب شهر کرمانشاه) [دوره 16، 63 (بهار 1393)، 1393، صفحه 97-124]
 • مستقیمی، مهدیه السادات به کارگیری الگوی ساخت گرا در راستای بازیافت پاسخ های فطرت درباره ی حجاب (مبتنی بر مبانی فلسفی علامه جوادی آملی) [دوره 16، 62 (زمستان 1392)، 1392، صفحه 219-253]
 • معتمدی، صدیقه بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بزهکاری زنان (مقایسه ی زنان بزهکار با زنان غیربزهکار تحت پوشش بهزیستی رباط کریم) [دوره 16، 63 (بهار 1393)، 1393، صفحه 163-198]
 • مقدادی، محمدمهدی حمایت از تمامیت جسمی و روانی جنین در نظام حقوقی اسلام [دوره 16، 62 (زمستان 1392)، 1392، صفحه 105-145]

ن

 • نازک تبار، حسین تبیین جامعه شناختی تأثیر فرایند نوسازی در ساختار خانواده (مقایسه ی نقاط شهری و روستایی در استان مازندران) [دوره 16، 61 (پاییز 1392)، 1392، صفحه 97-148]
 • نایبی، هوشنگ تبیین جامعه شناختی تأثیر فرایند نوسازی در ساختار خانواده (مقایسه ی نقاط شهری و روستایی در استان مازندران) [دوره 16، 61 (پاییز 1392)، 1392، صفحه 97-148]
 • نصرتی نژاد، فرهاد مطالعه ی رابطه ی میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با میزان پای بندی دینی در بین مادران و دختران شهرستان گلپایگان [دوره 16، 63 (بهار 1393)، 1393، صفحه 7-56]
 • نقیبی، سیدابوالقاسم بسترهای تقنینی و اجرایی تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست [دوره 16، 64 (تابستان 1393)، 1393، صفحه 117-157]

و

 • وکیلی، مهدی بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین و شیوه ی مواجهه با آن [دوره 16، 64 (تابستان 1393)، 1393، صفحه 159-205]

ی

 • یراقی، سعیده بررسی انتقادی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در پرتو منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، 62 (زمستان 1392)، 1392، صفحه 147-175]
 • یوسفی، فریدون بررسی برخی از عوامل اجتماعی مرتبط با فرهنگ مصرف در میان زنان شهر یزد [دوره 16، 61 (پاییز 1392)، 1392، صفحه 233-271]