نمایه نویسندگان

ا

 • احدی، حسن تجربه‌ی طلاق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران (در پنج سال اول زندگی) [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 143-162]
 • احمدی، نیره چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران: مطالعه‌ ی کیفی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 1-36]
 • اختری، زینب چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران: مطالعه‌ ی کیفی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 1-36]
 • اسدی داود آبادی، محمد حسین مطالعه جامعه شناختی تاثیر رسانه بر احساسات بازاندیشانه و همدلانه زنان در روابط زناشویی [دوره 23، شماره 90، 1399]
 • اسمعیلی، معصومه واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 163-184]
 • اسمعیلی، نصیبه تحلیل چندسطحی همبسته‌های فردی و استانی باروری در ایران [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 37-65]

ب

 • بازمانده، طاهره بررسی رابطه سبک عشق ورزی شوهران با سازگاری زناشویی در زنان شاغل شهر کرمان [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 133-150]
 • باقری، معصومه بررسی رابطه ارزش های فرهنگی و روحیه کار آفرینی با توجه به نقش میانجی گر باورهای قالبی (مورد مطالعه: زنان کار آفرین استان خوزستان) [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 84-101]
 • برجعلی، احمد واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 163-184]
 • بهمن پوری، عبدالله تحلیل و نقد ماده 1050 و 1051 قانون مدنی (حرمت ابدی ناشی از ازدواج در ایام عده) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 107-123]
 • بور بور، زهرا چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران: مطالعه‌ ی کیفی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 1-36]

پ

 • پاپی نژاد، شهربانو تجربه ی زیسته ی دختران ساکن در اقامتگاه‌ (مطالعه ی پدیدارشناختی در شهر تهران) [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 117-142]
 • پاشایی نیا، رها زنان کارآفرین و ورود موفقیت‏ آمیز به حوزه کارآفرینی اجتماعی: ارائۀ یک مدل نظری [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 103-132]
 • پاکزاد، مهرداد عقد پنهانی بر مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به توافق پنهانی در حقوق فرانسه [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 125-141]
 • پروری، پیمان فهم تجربه‌ی زیسته‌ی زنان از رفتار متکبرانه در مصرف برندها و کالاهای لوکس [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 59-83]
 • پیری، حسن تحلیل پدیدارشناختی استراتژی های برساخت هویت در کنشگران شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام ساکن شهر کاشان) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 33-58]
 • پیغامی، عادل تحلیل تطبیقی و انتقادی مطالعات کارآفرینی رنان: گونه شناسی و ارائه دلالت‌های سیاستی [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 7-32]

ت

 • تاج الدین، محمد باقر تجربه ی زیسته ی دختران ساکن در اقامتگاه‌ (مطالعه ی پدیدارشناختی در شهر تهران) [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 117-142]
 • تاجری، بیوک تجربه‌ی طلاق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران (در پنج سال اول زندگی) [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 143-162]
 • ترابی، فاطمه بررسی و مقایسه روند کاهش باروری در کشورهای آسیایی با استفاده از تحلیل پیشینه واقعه [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 7-37]

ج

 • جاوید، محمدجواد زنان و حق بر تأمین اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 49-70]
 • جباران، محمد رضا الگوی اخلاقی طلاق همسران در قرآن کریم [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 30-48]

ح

 • حاج علیزاده، کبری تجربه‌ی طلاق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران (در پنج سال اول زندگی) [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 143-162]
 • حاجی لو، وحید شناسایی مولفه های سازماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 95-116]
 • حسینی، راحله سادات زنان و حق بر تأمین اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 49-70]
 • حسینی، سید محمد زنان و حق بر تأمین اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 49-70]
 • حسین یزدی، مریم مطالعه روابط زمانی و مکانی زنان سالمند در بستر فرهنگی و زندگی روزمره شان [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 85-108]
 • حسینی زیدی، سید ابوالقاسم ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 89-106]
 • حسینی مقدم، سیدحسن عقد پنهانی بر مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به توافق پنهانی در حقوق فرانسه [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 125-141]

خ

 • خاکسارفرد، عطیه تعارضات و همسویی ها در ساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 109-131]
 • خسروی، جمال بازسازی معنایی تجربه‌ی تجرد از منظر دختران 30 سال به بالای شهر بوکان [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 133-151]
 • خضرنژاد، عمر بازسازی معنایی تجربه‌ی تجرد از منظر دختران 30 سال به بالای شهر بوکان [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 133-151]
 • خوراکیان، علیرضا موانع "خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت" برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 65-94]

د

 • دارنی، حمیرا بازسازی معنایی تجربه‌ی تجرد از منظر دختران 30 سال به بالای شهر بوکان [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 133-151]
 • درویشی، بابک زنان و حق بر تأمین اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 49-70]

ر

 • رحیم نیا، فریبرز موانع "خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت" برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 65-94]
 • روشنایی، علی مطالعه جامعه شناختی تاثیر رسانه بر احساسات بازاندیشانه و همدلانه زنان در روابط زناشویی [دوره 23، شماره 90، 1399]

ز

 • زارعی، عباس تحلیل پدیدارشناختی استراتژی های برساخت هویت در کنشگران شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام ساکن شهر کاشان) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 33-58]
 • زیبایی نژاد، معصومه واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 163-184]

س

 • سهرابی، حسین علی آسیب شناسی ارتباطات بین سازمانی متولیان حجاب و عفاف (پلیس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 65-95]

ش

 • شالچی، وحید تعارضات و همسویی ها در ساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 109-131]
 • شجریان، مهدی عدالت جنسیتی و گفتمان تغییر در احکام فقهی زنان [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 1-28]
 • شیردل، الهام مطالعه ی کیفی منسجم نبودن خانواده و تکرار جرم در زندانیان زن سابقه‌دار [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 37-63]

ص

 • صادقی، رسول تحلیل چندسطحی همبسته‌های فردی و استانی باروری در ایران [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 37-65]
 • صمصامی، مرضیه چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران: مطالعه‌ ی کیفی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 1-36]

ع

 • عبدالرحمانی، رضا آسیب شناسی ارتباطات بین سازمانی متولیان حجاب و عفاف (پلیس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 65-95]
 • عبداللهی، اصغر تجربه‌ی طلاق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران (در پنج سال اول زندگی) [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 143-162]
 • عسگری، محمد واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 163-184]
 • عظیمی، لیلا مطالعه جامعه شناختی تاثیر رسانه بر احساسات بازاندیشانه و همدلانه زنان در روابط زناشویی [دوره 23، شماره 90، 1399]
 • علی نژاد، منوچهر مطالعه رفتار کارآفرینانه زنان در یزد: از ساختارهای تحمیلی خود اشتغالی تا باز تعریف اجتماعی منتهی به آفرینشگری موقعیت [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 153-172]

ف

 • فاضلی پور، سیده منا بررسی رابطه ارزش های فرهنگی و روحیه کار آفرینی با توجه به نقش میانجی گر باورهای قالبی (مورد مطالعه: زنان کار آفرین استان خوزستان) [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 84-101]
 • فراحی، محمد مهدی موانع "خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت" برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 65-94]
 • فراش خیالو، نورالدین بررسی و مقایسه روند کاهش باروری در کشورهای آسیایی با استفاده از تحلیل پیشینه واقعه [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 7-37]
 • فلاح، محمدرضا زنان کارآفرین و ورود موفقیت‏ آمیز به حوزه کارآفرینی اجتماعی: ارائۀ یک مدل نظری [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 103-132]
 • فیاض، ابراهیم مطالعه روابط زمانی و مکانی زنان سالمند در بستر فرهنگی و زندگی روزمره شان [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 85-108]

ق

 • قاسمی، عاصمه تحلیل تطبیقی و انتقادی مطالعات کارآفرینی رنان: گونه شناسی و ارائه دلالت‌های سیاستی [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 7-32]

ک

 • کرمی قهی، محمد تقی تعارضات و همسویی ها در ساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 109-131]
 • کلانتر هرمزی، آتوسا واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 163-184]

گ

 • گنجی، محمد تحلیل پدیدارشناختی استراتژی های برساخت هویت در کنشگران شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام ساکن شهر کاشان) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 33-58]

ل

 • لشنی، موسی ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 89-106]

م

 • محدثی گیلوایی، حسن تجربه ی زیسته ی دختران ساکن در اقامتگاه‌ (مطالعه ی پدیدارشناختی در شهر تهران) [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 117-142]
 • محمدی، مریم مطالعه ی کیفی منسجم نبودن خانواده و تکرار جرم در زندانیان زن سابقه‌دار [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 37-63]
 • محمدیان، محمود فهم تجربه‌ی زیسته‌ی زنان از رفتار متکبرانه در مصرف برندها و کالاهای لوکس [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 59-83]
 • مقصودی، سوده بررسی رابطه سبک عشق ورزی شوهران با سازگاری زناشویی در زنان شاغل شهر کرمان [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 133-150]
 • مقیمی، زهرا شناسایی مولفه های سازماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 95-116]
 • منصوری، سمانه تحلیل تطبیقی و انتقادی مطالعات کارآفرینی رنان: گونه شناسی و ارائه دلالت‌های سیاستی [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 7-32]
 • مهاجری، مریم تحلیل فقهی - حقوقی قاعده لاضرر در رفع ضرر ناشی از تمکین و نشوز زوجه [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 71-87]
 • مهدی پور، محمد عقد پنهانی بر مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به توافق پنهانی در حقوق فرانسه [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 125-141]
 • موسوی، سیده زینب مطالعه رفتار کارآفرینانه زنان در یزد: از ساختارهای تحمیلی خود اشتغالی تا باز تعریف اجتماعی منتهی به آفرینشگری موقعیت [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 153-172]
 • موسوی نسب، سید محمد حسین بررسی رابطه سبک عشق ورزی شوهران با سازگاری زناشویی در زنان شاغل شهر کرمان [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 133-150]
 • موسوی نسب، علی بررسی رابطه ارزش های فرهنگی و روحیه کار آفرینی با توجه به نقش میانجی گر باورهای قالبی (مورد مطالعه: زنان کار آفرین استان خوزستان) [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 84-101]
 • میرحسینی، زهرا چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران: مطالعه‌ ی کیفی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 1-36]

ن

 • ناصری نژاد، الهه موانع "خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت" برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 65-94]
 • نصرتی، علی ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 89-106]
 • نفیسی، نهال تعارضات و همسویی ها در ساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 109-131]

و

 • واحدیان، مرتضی تحلیل پدیدارشناختی استراتژی های برساخت هویت در کنشگران شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام ساکن شهر کاشان) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 33-58]
 • ولیزاده، حبیب شناسایی مولفه های سازماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 95-116]

ه

 • هاشمی، فرود مطالعه جامعه شناختی تاثیر رسانه بر احساسات بازاندیشانه و همدلانه زنان در روابط زناشویی [دوره 23، شماره 90، 1399]