نمایه نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، سوده بررسی تحلیلی-تطبیقی حریم خصوصی زنان در خانواده [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 31-7]

ا

 • ابراهیمی، جواد بازپژوهی استنباط احکام خانواده با توجه به اصل«استحکام خانواده» [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 79-105]
 • ابراهیمی، مرضیه نوع شناسی ساختار قدرت در خانواده ایرانی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 7-32]
 • احمدی، علی یار بررسی رابطه ی ساختار قدرت در خانواده و کنش های فرزندآوری زنان شهر لار [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 73-98]
 • اسحاقی، محمد کاربرد انصاف در فقه خانواده [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 121-142]
 • اسماعیلی، آسیه تجربه‌ی زیسته‌ی زنان از سبک زندگی خانه‌داری(مطالعه ی موردی شهر دیلم) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 89-108]
 • اسماعیلی فلاح، مرضیه واکاوی قوانین و مقررات ناظر به بازنمایی زنان در پیام‌های بازرگانی رسانۀ ملی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 125-152]
 • ایزانلو، طیبه نمایش پوشش چادر در سریا لهای تلویزیون ایران [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 147-167]

ب

 • باقری، پرویز باز پژوهی رجوع زوجه از هبه مهریه وابراء آن هنگام طلاق [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 153-172]
 • بخشی، حامد نمایش پوشش چادر در سریا لهای تلویزیون ایران [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 147-167]
 • بقائی سرابی، علی پیامدهای مهاجرت خانوادگی زنان متأهل برای ادامه تحصیل در دانشگاه [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 99-122]

پ

 • پاک خصال، اعظم بررسی رابطه ی احساس تنهایی، حمایت ادراک‌شده و رضایت زناشویی با استفاده از شبکه‌های مجازی در بین زوجین تهرانی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 151-173]

ج

 • جاوید، محمدجواد آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و ارائه شاخص های مطلوب [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 31-58]
 • جهاندار لاشکی، زینب واکاوی اعتیاد مردان متأهل در یک مطالعه ی کیفی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 63-88]

چ

 • چناری، مهین تحلیل رابطه تربیت اخلاقی و جنسیت از نظر علامه طباطبایی(ره) [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 33-53]
 • چیت ساز، غزاله از زیست گلخانه‌ای تا بازگشت به عادتواره؛( تجربه ی زیسته ی دانش‌آموختگان دختر مدارس‌‌اسلامی غیرانتفاعی شهر تهران) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 33-62]

ح

 • حاجی علی، فریبا کاربرد انصاف در فقه خانواده [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 121-142]
 • حبیب پور گتابی، کرم سنخ‌شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 7-27]
 • حسینی، محمدرضا تحلیل داده‌بنیاد آپارتمان‌نشینی از نگاه زنان شهر بروجرد [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 29-49]
 • حسینی اکبرنژاد، حوریه ارزش گذاری کار خانگی زنان در اسلام و رویه ی نهادهای بین المللی [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 143-171]
 • حسینی اکبرنژاد، هاله بررسی تحلیلی-تطبیقی حریم خصوصی زنان در خانواده [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 31-7]
 • حکمت نیا، محمود آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و ارائه شاخص های مطلوب [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 31-58]

خ

 • خزائی، طاهره از زیست گلخانه‌ای تا بازگشت به عادتواره؛( تجربه ی زیسته ی دانش‌آموختگان دختر مدارس‌‌اسلامی غیرانتفاعی شهر تهران) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 33-62]
 • خسروشاهی، قدرت الله واکاوی قوانین و مقررات ناظر به بازنمایی زنان در پیام‌های بازرگانی رسانۀ ملی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 125-152]
 • خوش کلام، نرگس تحلیل داده‌بنیاد آپارتمان‌نشینی از نگاه زنان شهر بروجرد [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 29-49]

د

 • دراهکی، احمد تاثیر ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی بر رفتار باروری زنان مناطق شهری استان بوشهر [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 51-72]

ر

 • رحمانی، مهدی بررسی نفقه زن باردار پس از انحلال نکاح در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 107-124]
 • رضائی نژاد، حکیمه تحلیل رابطه تربیت اخلاقی و جنسیت از نظر علامه طباطبایی(ره) [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 33-53]
 • رضاپور، داریوش تجربه‌ی زیسته‌ی زنان از سبک زندگی خانه‌داری(مطالعه ی موردی شهر دیلم) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 89-108]
 • رمضی، نگار تعیین‌کننده‌های اجتماعی و فرهنگی نگرش دانشجویان به سقط جنین [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 109-130]

ز

س

 • ستوده، حمید سقط درمانی؛ تأملات فقهی و سیاست‌گذاری تقنینی [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 97-119]
 • سلحشور، بتول بررسی اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع«شهادت بر شهادت» [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 55-74]
 • سیف اللهی، سیف الله بررسی رابطه ی احساس تنهایی، حمایت ادراک‌شده و رضایت زناشویی با استفاده از شبکه‌های مجازی در بین زوجین تهرانی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 151-173]

ش

 • شجریان، مهدی تأثیر جنسیت در معرفت، تحلیل دیدگاه فمینیستی با تاکید بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 59-77]
 • شعبان نیا منصور، مهدی باز پژوهی رجوع زوجه از هبه مهریه وابراء آن هنگام طلاق [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 153-172]

ص

 • صادقی، رسول تعیین‌کننده‌های اجتماعی و فرهنگی نگرش دانشجویان به سقط جنین [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 109-130]
 • صادقی فسایی، سهیلا واکاوی اعتیاد مردان متأهل در یک مطالعه ی کیفی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 63-88]
 • صفری شالی، رضا سنخ‌شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 7-27]

ع

 • عباسی، کبری بررسی رابطه ی ساختار قدرت در خانواده و کنش های فرزندآوری زنان شهر لار [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 73-98]

غ

 • غمامی، محمد مهدی آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و ارائه شاخص های مطلوب [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 31-58]

ف

 • فراش خیالو، نورالدین تعیین‌کننده‌های اجتماعی و فرهنگی نگرش دانشجویان به سقط جنین [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 109-130]
 • فرح زادی، علی اکبر بازپژوهی استنباط احکام خانواده با توجه به اصل«استحکام خانواده» [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 79-105]

ق

ک

 • کردزنگنه، جعفر پیامدهای تأخیر فرزندآوری در شهر اهواز [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 123-145]
 • کلانتری، عبدالحسین واکاوی اعتیاد مردان متأهل در یک مطالعه ی کیفی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 63-88]
 • کوشککی، نیلوفر تاثیر ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی بر رفتار باروری زنان مناطق شهری استان بوشهر [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 51-72]

گ

 • گروسی، سعیده تفاوت نسلی نگرش به ارزش های ازدواج و عوامل موثر در آن در زنان ساکن شهر یاسوج [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 131-149]

م

 • مالمیر، مهدی نوع شناسی ساختار قدرت در خانواده ایرانی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 7-32]
 • محمدیان، علی بررسی اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع«شهادت بر شهادت» [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 55-74]
 • محمودیانی، سراج الدین بررسی رابطه ی ساختار قدرت در خانواده و کنش های فرزندآوری زنان شهر لار [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 73-98]
 • مظاهری، معصومه بررسی فقهی و حقوقی چالشهای بیماریهای واگیردار با حقوق وتکالیف خانوادگی [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 75-96]
 • معززی خوراییم، شهلا پیامدهای مهاجرت خانوادگی زنان متأهل برای ادامه تحصیل در دانشگاه [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 99-122]
 • مقیمی حاجی، ابوالقاسم سقط درمانی؛ تأملات فقهی و سیاست‌گذاری تقنینی [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 97-119]
 • مهاجری، مریم آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و ارائه شاخص های مطلوب [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 31-58]
 • میرزائی، خلیل بررسی رابطه ی احساس تنهایی، حمایت ادراک‌شده و رضایت زناشویی با استفاده از شبکه‌های مجازی در بین زوجین تهرانی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 151-173]

ن

 • نفر، زینب کاربرد انصاف در فقه خانواده [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 121-142]

ه

ی

 • یاری نسب، فاطمه تفاوت نسلی نگرش به ارزش های ازدواج و عوامل موثر در آن در زنان ساکن شهر یاسوج [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 131-149]