نمایه نویسندگان

آ

 • آذرطوس، سیده عالیه زمینه ها و پیامدهای اخذ شرط وکالت زنان در طلاق [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 141-161]
 • آقاجانی، حسین شناسایی ابعاد سازندۀ طرد اجتماعی زندانیان زن (مورد مطالعه زندان‌های استان لرستان) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 119-140]
 • آقایی، سید داوود ساز و کارهای واکنشی شورای امنیت به تجاوز جنسی در روند درگیری‌های مسلحانه (با تأکید بر قطعنامه‌های 1325 و 1820 شورای امنیت) [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 117-133]

ا

 • ابراهیمی، سعید تأملی بر ضمانت‌اجرای حبس زوج در مهریه غیرقابل پرداخت [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 51-68]
 • اسحاقی، محمد قلمرو آزادی زن پس از ازدواج [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 133-151]
 • اصغریان، مجتبی حقوق بانوان متهم در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 115-132]
 • ایزدی فرد، علی اکبر تأملی بر ضمانت‌اجرای حبس زوج در مهریه غیرقابل پرداخت [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 51-68]

ب

 • باب الحوائجی، فهیمه نقشه‌ی مفهومی خانواده در ایران(مطالعه‌ی متون منتشر شده در موضوع مطالعات زنان)(1397-1374) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 53-78]
 • بابایی فرد، اسدالله تجربه‌ی زنان معتاد بهبود‌یافته از طرد اجتماعی در شهر قم [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 167-189]
 • برجی، زهرا تجربه ی زنان از فرایند اجتماعی‌سازی بدو استخدام (مورد مطالعه: شاغلین سازمان‌های دولتی شهر ایلام) [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 111-141]
 • بهادری، آتنا نقد مبانی تاریخ‌مندی در تفاسیر زن‌محور از قرآن [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 57-76]

پ

 • پاپی نژاد، فاطمه راهکارهای مقابله با ازدواج سفید در جامعه از منظر قرآن و روایات [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 69-93]
 • پورعبدالله، کبری امکان سنجی تغییر موضوع در ولایت قهری فرزندان [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 29-50]

ج

 • جاوید، محمد جواد مبانی مداخله دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 7-34]
 • جهانگیری، جهانگیر کاوش در چگونگی حل مسئله توسط همسران تازه ازدواج کرده شهر اصفهان [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 83-109]

ح

 • حاجیانی، ابراهیم سناریوهای آیندۀ خانواده در ایران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 47-82]
 • حاجی ده آبادی، احمد ارتقای جایگاه زنان در قانون مجازات اسلامی سال 1392 [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 95-113]
 • حبیبی راد، لیلی تجربه‌ی زنان معتاد بهبود‌یافته از طرد اجتماعی در شهر قم [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 167-189]
 • حریری، نجلا نقشه‌ی مفهومی خانواده در ایران(مطالعه‌ی متون منتشر شده در موضوع مطالعات زنان)(1397-1374) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 53-78]
 • حسینی بهشتی، ملوک السادات نقشه‌ی مفهومی خانواده در ایران(مطالعه‌ی متون منتشر شده در موضوع مطالعات زنان)(1397-1374) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 53-78]
 • حقیقتیان، منصور بازنمائی نظام معنایی زنان تهرانی به هویت‌های متمایز ظاهری برآمده از جراحی های زیبایی [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 101-118]
 • حکمت نیا، محمود زمینه ها و پیامدهای اخذ شرط وکالت زنان در طلاق [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 141-161]

ر

 • رضائی، مهدی تجربه‌ی زیسته‌ی تنهایی در بین زنان سالمند (یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 7-30]
 • رفیعی آتانی، عطاء الله تحلیل مضمون سیاستهای اقتصاد خانواده در ایران [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 79-100]
 • روشن پور، مجتبی شناسایی ابعاد سازندۀ طرد اجتماعی زندانیان زن (مورد مطالعه زندان‌های استان لرستان) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 119-140]

ز

 • زنجری، نسیبه تاثیرالگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طلاق در شهر تهران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 7-45]

ش

 • شاکری نژاد، محسن شاخص های عفاف و حجاب در شخصیت های زن تحصیل کرده سریال های تلویزیونی ایرانی [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 31-52]
 • شعبان نیا منصور، مهدی بررسی اثربخشی قوانین و مقررات حمایتی در میزان تمایل زنان معلول شهر تهران به اشتغال [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 35-55]
 • شعبانی، مهدیه قلمرو آزادی زن پس از ازدواج [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 133-151]
 • شیری، اردشیر تجربه ی زنان از فرایند اجتماعی‌سازی بدو استخدام (مورد مطالعه: شاغلین سازمان‌های دولتی شهر ایلام) [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 111-141]

ص

 • صادقی، رسول تاثیرالگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طلاق در شهر تهران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 7-45]

ع

 • عباسی، بهاره بازنمائی نظام معنایی زنان تهرانی به هویت‌های متمایز ظاهری برآمده از جراحی های زیبایی [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 101-118]
 • عبداللهیان، حمید تجربه‌ی زیسته‌ی تنهایی در بین زنان سالمند (یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 7-30]
 • عبدی پور فرد، ابراهیم بررسی تطبیقی انتقال مهریه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 101-115]
 • عظیم پور، عظیم راهکارهای مقابله با ازدواج سفید در جامعه از منظر قرآن و روایات [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 69-93]
 • علی آبادی، شیما بررسی مفهوم «نقش جنسیتی» در دیدگاه آمنه ودود با رویکرد اجتهادی-کلامی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 77-100]
 • علی کرمی، کریم تجربه‌ی زیسته‌ی تنهایی در بین زنان سالمند (یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 7-30]
 • عیوضی، محمدرحیم سناریوهای آیندۀ خانواده در ایران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 47-82]

ق

 • قاسمپور، فاطمه بررسی مفهوم «نقش جنسیتی» در دیدگاه آمنه ودود با رویکرد اجتهادی-کلامی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 77-100]
 • قاسم زاده، عاتکه تأملی بر ضمانت‌اجرای حبس زوج در مهریه غیرقابل پرداخت [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 51-68]
 • قاسمی اردهایی، علی عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 143-166]
 • قلی پور، حسین استنباط خط‌مشی اسلامی اشتغال زنان مبتنی بر روش‌شناسی دیدگاه نظام‌مند فقه امامیه [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 7-27]
 • قهرمانی، ژیلا بررسی تطبیقی انتقال مهریه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 101-115]

گ

ل

 • لهسایی زاده، عبدالعلی کاوش در چگونگی حل مسئله توسط همسران تازه ازدواج کرده شهر اصفهان [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 83-109]

م

 • محسنی، رضا علی شناسایی ابعاد سازندۀ طرد اجتماعی زندانیان زن (مورد مطالعه زندان‌های استان لرستان) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 119-140]
 • محصص، مرضیه نقد مبانی تاریخ‌مندی در تفاسیر زن‌محور از قرآن [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 57-76]
 • محمودی، شبنم بررسی اثربخشی قوانین و مقررات حمایتی در میزان تمایل زنان معلول شهر تهران به اشتغال [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 35-55]
 • محمودیانی، سراج الدین تاثیرالگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طلاق در شهر تهران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 7-45]
 • محمودیانی، سراج الدین عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 143-166]
 • مرادی، هدی ساز و کارهای واکنشی شورای امنیت به تجاوز جنسی در روند درگیری‌های مسلحانه (با تأکید بر قطعنامه‌های 1325 و 1820 شورای امنیت) [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 117-133]
 • معینی، علیرضا تحلیل مضمون سیاستهای اقتصاد خانواده در ایران [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 79-100]
 • ملکی، امیر تجربه‌ی زیسته‌ی تنهایی در بین زنان سالمند (یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 7-30]
 • منافی آذر، رضا عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 143-166]
 • مهاجری، مریم مبانی مداخله دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 7-34]
 • مهدوی، اصغرآقا استنباط خط‌مشی اسلامی اشتغال زنان مبتنی بر روش‌شناسی دیدگاه نظام‌مند فقه امامیه [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 7-27]
 • مهدوی پور، اعظم حقوق بانوان متهم در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 115-132]
 • موذنی، احمد بازنمائی نظام معنایی زنان تهرانی به هویت‌های متمایز ظاهری برآمده از جراحی های زیبایی [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 101-118]
 • موسوی لقمان، سیده اشرف تحلیل مضمون سیاستهای اقتصاد خانواده در ایران [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 79-100]

ن

 • ناجی اصفهانی، زهرا کاوش در چگونگی حل مسئله توسط همسران تازه ازدواج کرده شهر اصفهان [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 83-109]
 • نقیبی، سید محمدرضا حقوق بانوان متهم در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 115-132]

ه

 • هاتفی مستقیم، رقیه نقشه‌ی مفهومی خانواده در ایران(مطالعه‌ی متون منتشر شده در موضوع مطالعات زنان)(1397-1374) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 53-78]
 • هاشمی نژاد، سهراب سناریوهای آیندۀ خانواده در ایران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 47-82]

ی

 • یاسینی، علی تجربه ی زنان از فرایند اجتماعی‌سازی بدو استخدام (مورد مطالعه: شاغلین سازمان‌های دولتی شهر ایلام) [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 111-141]