موضوعات = جامعه شناسی
مطالعه انتظارات شغلی دختران نوجوان یزدی: شرایط و زمینه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22095/jwss.2024.425923.3356

سیدعلیرضا افشانی؛ فائزه شمس الدین قطرم


تجربه زیسته زنان بی‌خانمان معتاد شهر تهران از هویت اجتماعی(مطالعه پدیدارشناختی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

10.22095/jwss.2024.417585.3317

پروانه دانش؛ حمید عبداللهیان؛ محمدجواد زاهدی؛ عاصفه توکلی خمینی


مطالعه فهم ادراک‌شده زنان از اینستاگرام و کژ کارکردهای آن در نهاد خانواده (مورد مطالعه: زنان مطلقه شهر ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22095/jwss.2024.416219.3312

زهرا رضایی نسب؛ علی فیض اللهی؛ مریم کشاورز


واکاوی درگیری خانواده در اعتیاد : مطالعه ای کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.22095/jwss.2024.423127.3341

زینب جهاندار


واکاوی مفهوم پوشش و حجاب از منظر نوجوانان کم حجاب شهر کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22095/jwss.2024.402464.3260

محسن نیازی؛ سیدحسین سیادتیان؛ مهدیه کاظمیان


شناسایی مؤلفه‌های مدیریتی زنان (مورد مطالعه: زنان در پست‌های مدیریتی بخش دولتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.22095/jwss.2024.436661.3382

زینب مولوی؛ فاطمه سادات حسینی


مطالعه ی کیفی گذران اوقات فراغت دختران در خوابگاه دانشگاه یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1403

10.22095/jwss.2024.410793.3293

حسین حسنی؛ خجسته اسمعیلی


واکاوی پدیده مادری جایگزین از منظر مادران سفارش‌دهنده و مادران جایگزین

دوره 25، شماره 99، خرداد 1402، صفحه 7-37

10.22095/jwss.2023.397406.3237

فخرالسادات هاشمی نسب؛ سعیده گروسی؛ داریوش بوستانی؛ سوده مقصودی


تجربه ی زیسته ی مادران مطلقه از حضانت فرزندان با تأکید بر چالش ازدواج مجدد

دوره 25، شماره 99، خرداد 1402، صفحه 39-62

10.22095/jwss.2023.367774.3107

مهدیه محمدتقی زاده؛ محمدتقی کرمی؛ فائقه ساوه


مطالعه کیفی چالش‌های زنان در ازدواج دوم

دوره 25، شماره 99، خرداد 1402، صفحه 165-206

10.22095/jwss.2023.378000.3138

اسماعیل بلالی؛ راضیه رمضانی


شناسایی عوامل مرتبط با مدیریت بدن در ایران: طراحی یک مدل با روش فراترکیب

دوره 25، شماره 99، خرداد 1402، صفحه 207-238

10.22095/jwss.2023.393621.3220

فرشاد گودرزی؛ محسن نیازی؛ مهین حسینی تبار


شکاف عرف و شرع در ارتباط با حقوق زن در نقش همسری (ارائه یک نظریه زمینه ای)

دوره 25، شماره 97، آذر 1401، صفحه 7-37

10.22095/jwss.2023.360733.3081

مریم رحیمی سجاسی؛ عبدالحسین کلانتری؛ طوبی شاکری گلپایگانی


شیوع بی‌فرزندی طول عمر در استان خوزستان و عوامل همبسته با آن

دوره 25، شماره 97، آذر 1401، صفحه 73-98

10.22095/jwss.2023.340218.2989

هنگامه آریانژاد؛ جعفر کردزنگنه؛ منصور شریفی


گونه شناسی تجربه زیسته زنان حاشیه نشین از امنیت

دوره 25، شماره 97، آذر 1401، صفحه 99-140

10.22095/jwss.2023.387996.3193

فهیمه کریمی مهر؛ علی ربیعی؛ شهناز صداقت زادگان؛ فیروز راد


مطالعه تجربه زیسته سالمندی در میان زنان و مردان شهر کرمانشاه

دوره 25، شماره 97، آذر 1401، صفحه 167-197

10.22095/jwss.2023.378813.3141

جواد افشارکهن؛ فاطمه قادری هرسینی


نظام معنایی سلامت در بستر تجربه‌ی زیسته ی زنان نابینا و کم بینا

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 7-38

10.22095/jwss.2022.331410.2939

محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه؛ فاطمه حامی کارگر؛ مسعود غفاری


شناسایی مبانی و اصول فرزند پروری قبل از تولد در یک مطالعه کیفی

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 69-111

10.22095/jwss.2022.359355.3072

یعقوب عزیزی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری؛ غلامرضا حسن زاده


سنجش عوامل مؤثر بر شکاف بین باروری واقعی و ایده‌آل زنان شهر تهران

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 113-146

10.22095/jwss.2022.332257.2947

زینب کاوه فیروز؛ نگار رمضی؛ نورالدین فراش خیالو


واکاوی کیفی توانمندسازی زنان در کنترل آسیب‌های اجتماعی

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 147-178

10.22095/jwss.2022.300160.2767

معصومه باقری؛ محمدرضا حسینی؛ نرگس خوشکلام