موضوعات = جامعه شناسی
مهاجرت شغلی مردان به سایر کشورها و تجربه زیسته بارداری همسران جامانده در شهر لار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1402

10.22095/jwss.2023.378017.3139

فاطمه نوروزی؛ آرمان حیدری؛ مریم مختاری


واکاوی پدیده مادری جایگزین از منظر مادران سفارش دهنده و مادران جایگزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22095/jwss.2023.397406.3237

فخرالسادات هاشمی نسب؛ سعیده گروسی؛ داریوش بوستانی؛ سوده مقصودی


شکاف عرف و شرع در ارتباط با حقوق زن در نقش همسری (ارائه یک نظریه زمینه ای)

دوره 25، شماره 97، آذر 1401، صفحه 7-37

10.22095/jwss.2023.360733.3081

مریم رحیمی سجاسی؛ عبدالحسین کلانتری؛ طوبی شاکری گلپایگانی


شیوع بی‌فرزندی طول عمر در استان خوزستان و عوامل همبسته با آن

دوره 25، شماره 97، آذر 1401، صفحه 73-98

10.22095/jwss.2023.340218.2989

هنگامه آریانژاد؛ جعفر کردزنگنه؛ منصور شریفی


گونه شناسی تجربه زیسته زنان حاشیه نشین از امنیت

دوره 25، شماره 97، آذر 1401، صفحه 99-140

10.22095/jwss.2023.387996.3193

فهیمه کریمی مهر؛ علی ربیعی؛ شهناز صداقت زادگان؛ فیروز راد


مطالعه تجربه زیسته سالمندی در میان زنان و مردان شهر کرمانشاه

دوره 25، شماره 97، آذر 1401، صفحه 167-197

10.22095/jwss.2023.378813.3141

جواد افشارکهن؛ فاطمه قادری هرسینی


نظام معنایی سلامت در بستر تجربه‌ی زیسته ی زنان نابینا و کم بینا

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 7-38

10.22095/jwss.2022.331410.2939

محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه؛ فاطمه حامی کارگر؛ مسعود غفاری


شناسایی مبانی و اصول فرزند پروری قبل از تولد در یک مطالعه کیفی

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 69-111

10.22095/jwss.2022.359355.3072

یعقوب عزیزی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری؛ غلامرضا حسن زاده


سنجش عوامل مؤثر بر شکاف بین باروری واقعی و ایده‌آل زنان شهر تهران

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 113-146

10.22095/jwss.2022.332257.2947

زینب کاوه فیروز؛ نگار رمضی؛ نورالدین فراش خیالو


واکاوی کیفی توانمندسازی زنان در کنترل آسیب‌های اجتماعی

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 147-178

10.22095/jwss.2022.300160.2767

معصومه باقری؛ محمدرضا حسینی؛ نرگس خوشکلام


زنان و تاثیرات فرهنگی _ اجتماعی ماهواره و تلویزیون : مطالعه ای ترکیبی

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 203-226

10.22095/jwss.2022.312534.2837

زهرا خضری؛ تهمینه شاوردی؛ عاصمه قاسمی


مطالعه‌ی تجربه ی زیسته ی نومکانی دختران ساکن شهر تهران

دوره 24، شماره 94، اسفند 1400، صفحه 51-74

10.22095/jwss.2022.290282.2697

شهربانو پاپی نژاد؛ محمد باقر تاج الدین؛ حسن محدثی گیلوایی


درک و تفسیر زنان شهر ایلام از اقدام به خوددرمانی

دوره 24، شماره 94، اسفند 1400، صفحه 137-160

10.22095/jwss.2022.315005.2848

علی فیض اللهی؛ زهرا رضایی نسب؛ میترا حاجی زاده