موضوعات = جامعه شناسی
شکاف عرف و شرع در ارتباط با حقوق زن در نقش همسری (ارائه یک نظریه زمینه ای)

دوره 25، شماره 97، آذر 1401

10.22095/jwss.2023.360733.3081

مریم رحیمی سجاسی؛ عبدالحسین کلانتری؛ طوبی شاکری گلپایگانی


شیوع بی‌فرزندی طول عمر در استان خوزستان و عوامل همبسته با آن

دوره 25، شماره 97، آذر 1401

10.22095/jwss.2023.340218.2989

هنگامه آریانژاد؛ جعفر کردزنگنه؛ منصور شریفی


گونه شناسی تجربه زیسته زنان حاشیه نشین از امنیت

دوره 25، شماره 97، آذر 1401

10.22095/jwss.2023.387996.3193

فهیمه کریمی مهر؛ علی ربیعی؛ شهناز صداقت زادگان؛ فیروز راد


نظام معنایی سلامت در بستر تجربه‌ی زیسته ی زنان نابینا و کم بینا

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 7-38

10.22095/jwss.2022.331410.2939

محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه؛ فاطمه حامی کارگر؛ مسعود غفاری


شناسایی مبانی و اصول فرزند پروری قبل از تولد در یک مطالعه کیفی

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 69-111

10.22095/jwss.2022.359355.3072

یعقوب عزیزی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری؛ غلامرضا حسن زاده


سنجش عوامل مؤثر بر شکاف بین باروری واقعی و ایده‌آل زنان شهر تهران

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 113-146

10.22095/jwss.2022.332257.2947

زینب کاوه فیروز؛ نگار رمضی؛ نورالدین فراش خیالو


واکاوی کیفی توانمندسازی زنان در کنترل آسیب‌های اجتماعی

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 147-178

10.22095/jwss.2022.300160.2767

معصومه باقری؛ محمدرضا حسینی؛ نرگس خوشکلام


مطالعه‌ی تجربه ی زیسته ی نومکانی دختران ساکن شهر تهران

دوره 24، شماره 94، اسفند 1400، صفحه 51-74

10.22095/jwss.2022.290282.2697

شهربانو پاپی نژاد؛ محمد باقر تاج الدین؛ حسن محدثی گیلوایی


درک و تفسیر زنان شهر ایلام از اقدام به خوددرمانی

دوره 24، شماره 94، اسفند 1400، صفحه 137-160

10.22095/jwss.2022.315005.2848

علی فیض اللهی؛ زهرا رضایی نسب؛ میترا حاجی زاده


تعارضات و همسویی ها در ساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران

دوره 23، شماره 92، شهریور 1400، صفحه 109-131

10.22095/jwss.2022.303258.2789

محمد تقی کرمی قهی؛ عطیه خاکسارفرد؛ وحید شالچی؛ نهال نفیسی


بازسازی معنایی تجربه‌ی تجرد از منظر دختران 30 سال به بالای شهر بوکان

دوره 23، شماره 92، شهریور 1400، صفحه 133-151

10.22095/jwss.2022.240279.2416

جمال خسروی؛ عمر خضرنژاد؛ حمیرا دارنی