کلیدواژه‌ها = دادگاه خانواده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی امکان تداخل صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با مراجع دیگر

دوره 18، 72 (تابستان 1395)، تابستان 1395، صفحه 57-80

10.22095/jwss.2016.44414

جواد خالقیان؛ الهه نوری؛ امید محمدی


2. تحلیل جایگاه مشاور قضایی زنان در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391

دوره 18، 72 (تابستان 1395)، تابستان 1395، صفحه 119-135

10.22095/jwss.2016.44417

عبدالله بهمن پوری؛ سهیلا جعفرپور


3. طلاق و لایحه حمایت خانواده با تأکید بر پیشگیری از طلاق

دوره 11، 43 (بهار 1388)، بهار 1388، صفحه 35-64

جواد حبیبی تبار