کلیدواژه‌ها = یادگیری اجتماعی
عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 143-166

10.22095/JWSS.2018.89254

علی قاسمی اردهایی؛ رضا منافی آذر؛ سراج الدین محمودیانی


بررسی جامعه‌شناختی نگرش مثبت به فرزند (مطالعه زنان شهر ایلام)

دوره 19، شماره 75، خرداد 1396، صفحه 85-109

10.22095/JWSS.2017.51747

خدیجه سفیری؛ افسانه کمالی؛ الهه فرجی


بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق

دوره 14، شماره 53، آذر 1390، صفحه 43-85

علی محمد قدسی؛ اسماعیل بلالی؛ سعید عیسی زاده