کلیدواژه‌ها = حریم خصوصی
بررسی تحلیلی-تطبیقی حریم خصوصی زنان در خانواده

دوره 22، شماره 88، شهریور 1399، صفحه 31-7

10.22095/jwss.2021.251283.2491

هاله حسینی اکبرنژاد؛ سوده آیت اللهی


حل تزاحم حریم خصوصی زوجین با حقوق زوجیت بر اساس مصلحت تحکیم خانواده

دوره 17، شماره 66، بهمن 1393، صفحه 7-45

کبری پورعبدالله؛ سمانه جیل زاده