کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
نگاهی بر رویه‌ی نهادهای بین‌المللی در هنجارسازی و توسیع مفاهیم حوزه‌ی زنان

دوره 19، شماره 76، شهریور 1396، صفحه 137-158

10.22095/jwss.2017.57646

هاله حسینی اکبری نژاد؛ حوریه حسینی اکبری نژاد


تبعیض مثبت به نفع زنان با تأکید بر حقوق شهروندی

دوره 17، شماره 66، بهمن 1393، صفحه 157-193

محمدجواد جاوید؛ عباس اشرفی؛ عصمت شاهمرادی