کلیدواژه‌ها = نکاح
ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی

دوره 23، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 89-106

10.22095/jwss.2021.295721.2739

علی نصرتی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ موسی لشنی


تعلیق مهریه در عقد نکاح

دوره 19، شماره 74، اسفند 1395، صفحه 125-142

10.22095/jwss.2017.49935

اصغر زیرک باروقی


نقش فرعی مهریه در ماهیت نکاح

دوره 18، شماره 70، اسفند 1394، صفحه 169-197

10.22095/jwss.2016.33173

مرتضی حاجی پور


حوزه ی معنایی واژه ی نساء در قرآن کریم

دوره 13، شماره 49، آذر 1389، صفحه 7-48

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ بی بی زینب حسینی


بازنگری حقوقی ماده 1043 قانون مدنی

دوره 12، شماره 45، آذر 1388، صفحه 187-224

عباس ویشته