کلیدواژه‌ها = مصرف نمایشی
مراسم پیش‌کاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج

دوره 20، شماره 79، خرداد 1397، صفحه 87-114

10.22095/JWSS.2018.81511

حمید مسعودی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ حسین بهروان


رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعه ی موردی منطقه ی 5)

دوره 17، شماره 65، آذر 1393، صفحه 37-67

کرم حبیب پور گتابی؛ زرنوش بابایی همتی