کلیدواژه‌ها = حقوق خانواده
بازاندیشی تعارض یا عدم تعارض شرط خیار با ماهیت نکاح در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 24، شماره 95، خرداد 1401، صفحه 109-132

10.22095/jwss.2022.304384.2799

سیدجلال موسوی نسب؛ عابدین مومنی؛ نادر مختاری افراکتی


کاربرد انصاف در فقه خانواده

دوره 22، شماره 88، شهریور 1399، صفحه 121-142

10.22095/jwss.2021.248372.2471

محمد اسحاقی؛ فریبا حاجی علی؛ زینب نفر


لاضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی

دوره 13، شماره 51، خرداد 1390، صفحه 7-41

محمود حکمت نیا