کلیدواژه‌ها = ناباروری
شرط باروری یا عدم باروری در نکاح

دوره 16، شماره 64، شهریور 1393، صفحه 47-72

محمدعلی حجازی؛ فاطمه بداغی