کلیدواژه‌ها = فقه
ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی

دوره 23، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 89-106

10.22095/jwss.2021.295721.2739

علی نصرتی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ موسی لشنی


سقط درمانی؛ تأملات فقهی و سیاست‌گذاری تقنینی

دوره 22، شماره 88، شهریور 1399، صفحه 97-119

10.22095/jwss.2021.248482.2473

حمید ستوده؛ ابوالقاسم مقیمی حاجی


تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق

دوره 15، شماره 60، شهریور 1392، صفحه 111-143

طاهر علی محمدی؛ آمنه السادات حسینی