کلیدواژه‌ها = حقوق زن
شکاف عرف و شرع در ارتباط با حقوق زن در نقش همسری (ارائه یک نظریه زمینه ای)

دوره 25، شماره 97، آذر 1401

10.22095/jwss.2023.360733.3081

مریم رحیمی سجاسی؛ عبدالحسین کلانتری؛ طوبی شاکری گلپایگانی


بررسی روح حاکم بر لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»

دوره 24، شماره 93، آذر 1400، صفحه 29-54

10.22095/jwss.2022.311688.2830

مهدی محمدزاده؛ رضا بکشلو؛ بشیر عیسی زاده


فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان ها

دوره 15، شماره 59، خرداد 1392، صفحه 229-263

محمدتقی کرمی؛ نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی