کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
تجربه زیسته زنان بی‌خانمان معتاد شهر تهران از هویت اجتماعی(مطالعه پدیدارشناختی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

10.22095/jwss.2024.417585.3317

پروانه دانش؛ حمید عبداللهیان؛ محمدجواد زاهدی؛ عاصفه توکلی خمینی


مطالعه فهم ادراک‌شده زنان از اینستاگرام و کژ کارکردهای آن در نهاد خانواده (مورد مطالعه: زنان مطلقه شهر ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22095/jwss.2024.416219.3312

زهرا رضایی نسب؛ علی فیض اللهی؛ مریم کشاورز


مطالعه تجربه زیسته سالمندی در میان زنان و مردان شهر کرمانشاه

دوره 25، شماره 97، آذر 1401، صفحه 167-197

10.22095/jwss.2023.378813.3141

جواد افشارکهن؛ فاطمه قادری هرسینی


نظام معنایی سلامت در بستر تجربه‌ی زیسته ی زنان نابینا و کم بینا

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 7-38

10.22095/jwss.2022.331410.2939

محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه؛ فاطمه حامی کارگر؛ مسعود غفاری


مطالعه‌ی تجربه ی زیسته ی نومکانی دختران ساکن شهر تهران

دوره 24، شماره 94، اسفند 1400، صفحه 51-74

10.22095/jwss.2022.290282.2697

شهربانو پاپی نژاد؛ محمد باقر تاج الدین؛ حسن محدثی گیلوایی


درک و تفسیر زنان شهر ایلام از اقدام به خوددرمانی

دوره 24، شماره 94، اسفند 1400، صفحه 137-160

10.22095/jwss.2022.315005.2848

علی فیض اللهی؛ زهرا رضایی نسب؛ میترا حاجی زاده


تجربه ی زیسته ی دختران ساکن در اقامتگاه‌ (مطالعه ی پدیدارشناختی در شهر تهران)

دوره 23، شماره 89، آذر 1399، صفحه 117-142

10.22095/jwss.2021.267285.2590

شهربانو پاپی نژاد؛ محمد باقر تاج الدین؛ حسن محدثی گیلوایی


تجربه‌ی زیسته‌ی تنهایی در بین زنان سالمند (یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی)

دوره 21، شماره 83، خرداد 1398، صفحه 7-30

10.22095/JWSS.2019.100355

کریم علی کرمی؛ امیر ملکی؛ حمید عبداللهیان؛ مهدی رضائی


مطالعه ی پدیدارشناختی دلایل رضایت از ازدواج (از دیدگاه زنان راضی از ازدواج)

دوره 17، شماره 65، آذر 1393، صفحه 7-36

فرشاد محسن زاده؛ سمیرا مرادی کوچی؛ جواد خدادادی سنگده