کلیدواژه‌ها = زنان
سنجش عوامل مؤثر بر شکاف بین باروری واقعی و ایده‌آل زنان شهر تهران

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 113-146

10.22095/jwss.2022.332257.2947

زینب کاوه فیروز؛ نگار رمضی؛ نورالدین فراش خیالو


زنان و تاثیرات فرهنگی _ اجتماعی ماهواره و تلویزیون : مطالعه ای ترکیبی

دوره 24، شماره 96، شهریور 1401، صفحه 203-226

10.22095/jwss.2022.312534.2837

زهرا خضری؛ تهمینه شاوردی؛ عاصمه قاسمی


تعارضات و همسویی ها در ساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران

دوره 23، شماره 92، شهریور 1400، صفحه 109-131

10.22095/jwss.2022.303258.2789

محمد تقی کرمی قهی؛ عطیه خاکسارفرد؛ وحید شالچی؛ نهال نفیسی


مطالعه جامعه شناختی تاثیر رسانه بر احساسات بازاندیشانه و همدلانه زنان در روابط زناشویی

دوره 23، شماره 90، اسفند 1399

10.22095/jwss.2021.264719.2574

فرود هاشمی؛ علی روشنایی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ لیلا عظیمی


بررسی تحلیلی-تطبیقی حریم خصوصی زنان در خانواده

دوره 22، شماره 88، شهریور 1399، صفحه 31-7

10.22095/jwss.2021.251283.2491

هاله حسینی اکبرنژاد؛ سوده آیت اللهی


بررسی رابطه ی ساختار قدرت در خانواده و کنش های فرزندآوری زنان شهر لار

دوره 22، شماره 85، آذر 1398، صفحه 73-98

10.22095/JWSS.2019.109567

سراج الدین محمودیانی؛ علی یار احمدی؛ کبری عباسی


تجربه‌ی زیسته‌ی تنهایی در بین زنان سالمند (یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی)

دوره 21، شماره 83، خرداد 1398، صفحه 7-30

10.22095/JWSS.2019.100355

کریم علی کرمی؛ امیر ملکی؛ حمید عبداللهیان؛ مهدی رضائی


نگاهی بر رویه‌ی نهادهای بین‌المللی در هنجارسازی و توسیع مفاهیم حوزه‌ی زنان

دوره 19، شماره 76، شهریور 1396، صفحه 137-158

10.22095/jwss.2017.57646

هاله حسینی اکبری نژاد؛ حوریه حسینی اکبری نژاد


واکاوی کیفی چالش‌های ایفای هم‌زمان نقش‌های دانشجویی و خانوادگی

دوره 19، شماره 75، خرداد 1396، صفحه 32-63

10.22095/jwss.2017.51744

اسماعیل بلالی؛ سیده فاطمه محبی؛ شیما سادات حسینی


پدیدارشناسی زمان تولد اولین فرزند در بین زنان در تهران

دوره 16، شماره 63، خرداد 1393، صفحه 57-95

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ میمنت حسینی چاوشی


نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به خطبه ی هشتادم نهج البلاغه

دوره 15، شماره 60، شهریور 1392، صفحه 7-40

ناصر قربان نیا؛ معصومه حافظی


زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه ی موردی زنان کُرد

دوره 14، شماره 55، خرداد 1391، صفحه 173-225

حسین محمودیان؛ مهدی رضائی