کلیدواژه‌ها = خانواده
عوامل طلاق در استان مازندران

دوره 14، شماره 53، آذر 1390، صفحه 87-127

کرم حبیب پور گتابی؛ حسین نازک تبار


بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی

دوره 14، شماره 53، آذر 1390، صفحه 211-245

مونس سیاح؛ اکرم حسینی مجرد


لزوم جرم انگاری نشوز زوج

دوره 12، شماره 48، شهریور 1389، صفحه 219-252

عبدالعلی توجهی


عدالت جنسیتی از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری

دوره 12، شماره 46، اسفند 1388، صفحه 49-80

محمدجواد رودگر


عدالت جنسیتی و اشتغال زنان

دوره 12، شماره 46، اسفند 1388، صفحه 81-116

مسعود آذربایجانی


زنان و کودکان قربانیان فرقه تروریستی منافقین

دوره 11، شماره 43، خرداد 1388، صفحه 125-184

سیدحسین هاشمی


سنجش نیازهای فرهنگی- اجتماعی دختران دانش آموز شهر اصفهان

دوره 11، شماره 41، آذر 1387، صفحه 97-134

رضا اسماعیلی؛ کامران ربیعی


نگرشی روان شناختی به بلوغ دختران

دوره 11، شماره 41، آذر 1387، صفحه 197-218

شیوا خلیلی؛ آمنه بختیاری