نویسنده = محمود حکمت نیا
آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و ارائه شاخص های مطلوب

دوره 22، شماره 86، اسفند 1398، صفحه 31-58

10.22095/jwss.2020.202681.2140

محمد مهدی غمامی؛ مریم مهاجری؛ محمدجواد جاوید؛ محمود حکمت نیا


زمینه ها و پیامدهای اخذ شرط وکالت زنان در طلاق

دوره 21، شماره 83، خرداد 1398، صفحه 141-161

10.22095/JWSS.2019.100387

سیده عالیه آذرطوس؛ محمود حکمت نیا


لاضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی

دوره 13، شماره 51، خرداد 1390، صفحه 7-41

محمود حکمت نیا