نویسنده = محمد اسحاقی
واکاوی ابعاد فقهی، شرعی و پزشکی سقط جنین درمانی

دوره 25، شماره 98، اسفند 1401، صفحه 61-82

10.22095/jwss.2023.378413.3140

اسماء هلیسائی؛ محمد اسحاقی؛ محمد حسینی


کشف خلاف واقع در ازدواج

دوره 24، شماره 93، آذر 1400، صفحه 113-133

10.22095/jwss.2022.292161.2712

محمد اسحاقی؛ زهرا غلامی


کاربرد انصاف در فقه خانواده

دوره 22، شماره 88، شهریور 1399، صفحه 121-142

10.22095/jwss.2021.248372.2471

محمد اسحاقی؛ فریبا حاجی علی؛ زینب نفر


قلمرو آزادی زن پس از ازدواج

دوره 21، شماره 84، شهریور 1398، صفحه 133-151

10.22095/JWSS.2020.105758

محمد اسحاقی؛ مهدیه شعبانی