نویسنده = امیر رستگار خالد
جهت‏ گیری ارزشی زنان و کنترل باروری

دوره 19، شماره 75، خرداد 1396، صفحه 7-31

10.22095/jwss.2017.51742

امیر رستگار خالد؛ میثم محمّدی؛ محمدناصر ریاحی


کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره

دوره 14، شماره 56، شهریور 1391، صفحه 7-82

امیر رستگار خالد؛ میثم محمدی؛ سحر نقی پور ایوکی


تفاوت های جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 13، شماره 50، اسفند 1389، صفحه 81-124

امیر رستگار خالد