نویسنده = راحله کاردوانی
بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه‌ی مادری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 72، شهریور 1395، صفحه 7-31

10.22095/jwss.2016.44412

راحله کاردوانی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ عزت السادات میرخانی؛ سیدمهدی سجادی


بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین و شیوه ی مواجهه با آن

دوره 16، شماره 64، شهریور 1393، صفحه 159-205

طوبی شاکری گلپایگانی؛ راحله کاردوانی؛ مهدی وکیلی


ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر

دوره 15، شماره 60، شهریور 1392، صفحه 145-193

سید ابوالقاسم نقیبی؛ مهدی وکیلی؛ راحله کاردوانی


ملازمه ی تکالیف زوجین و اخلاق مداری در خانواده، در منابع اسلامی

دوره 14، شماره 54، اسفند 1390، صفحه 211-253

دل آرا نعمتی پیرعلی؛ راحله کاردوانی؛ مهدی وکیلی