دوره و شماره: دوره 20، 78(زمستان 1396) - شماره پیاپی 78، زمستان 1396، صفحه 1-122 
4. حق ‌رأی زنان در نظام سیاسی اسلام (بررسی پیشینه و مبانی)

صفحه 69-88

مرتضی علویان؛ زینب السادات حسینی؛ زهرا اکبری


5. ماهیت و آثار طلاق توافقی در فقه و حقوق

صفحه 89-106

الهام شریعتی؛ سیده فائزه صفدرزاده