دوره و شماره: دوره 19، 74 (زمستان 1395)، زمستان 1395، صفحه 1-160 
3. شیوه‌های مقابله با جنگ روانی در سیره‌ی حضرت زهرا (س)

صفحه 29-49

حسین خاکپور؛ ولی الله حسومی؛ محبوبه خزاعی