دوره و شماره: دوره 13، 49 (پاییز 1389) - شماره پیاپی 49، آذر 1389، صفحه 1-368 
2. حوزه ی معنایی واژه ی نساء در قرآن کریم

صفحه 7-48

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ بی بی زینب حسینی


4. تحلیلی از متانت گفتاری زبان قرآن در حوزه ی التذاذات جنسی

صفحه 107-156

مهدیه السادات مستقیمی؛ ایوب امرایی؛ محمد فضلی


8. علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن با روش ترتیب نزول

صفحه 293-348

حجه الاسلام والمسلمین سید منذر حکیم؛ بتول زاهدی فر