دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکاوی تجارب زیسته زنان سرپرست خانوار در مواجه با رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهر کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.310653.2822

فهیمه واعظی؛ رضا اسماعیلی؛ اصغر محمدی


دلایل و تفسیر زنان از اقدام به خود درمانی ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.315005.2848

علی فیض اللهی؛ زهرا رضایی نسب؛ میترا حاجی زاده


نظام معنایی سلامت در بستر تجربه زیسته‌ی زنان نابینا و کم‌بینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.331410.2939

محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه؛ فاطمه حامی کارگر؛ مسعود غفاری


رواج ازدواج خویشاوندی و عوامل پشتیبان آن در میان زنان حداقل یکبار ازدواج کرده مناطق شهری استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.292592.2719

احمد دراهکی؛ محمود مشفق


پرستاری از مجروحان در جنگ تحمیلی؛ تحلیل اجتماعی اخلاق مراقبت زنانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.321049.2881

سمیه سادات شفیعی


بررسی جامعه شناختی زمینه ها و پیامدهای تعویق سن ازدواج در بین مردان مجرد شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.257668.2536

احسان رحمانی خلیلی؛ زهره مولاپناه؛ منصور وثوقی


ظرفیت‌سنجی نظام حقوق اساسی ایران جهت اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.22095/jwss.2022.332494.2946

حمید فعلی؛ سید محمد مهدی غمامی؛ وحید حیدری


تجربه زیسته زنان شاغل در شهرداری شهر تهران از ایفای همزمان نقش‌های شغلی و خانوادگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1401

10.22095/jwss.2022.310860.2826

حجیه بی بی رازقی نصرآباد