دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نظام معنایی سلامت در بستر تجربه‌ی زیسته ی زنان نابینا و کم بینا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.331410.2939

محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه؛ فاطمه حامی کارگر؛ مسعود غفاری


ظرفیت‌سنجی نظام حقوق اساسی ایران جهت اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.22095/jwss.2022.332494.2946

سید محمد مهدی غمامی؛ حمید فعلی؛ وحید حیدری


حق‌های کودک، و قواعد اسلامی فرزندپروری دیجیتال و ضمانت اجرای آن در قوانین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

10.22095/jwss.2022.301772.2779

محدثه معینی فر


بازاندیشی تعارض یا عدم تعارض شرط خیار با ماهیّت نکاح در فقه اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22095/jwss.2022.304384.2799

سیّدجلال موسوی نسب؛ عابدین مومنی؛ نادر مختاری افراکتی