دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مطالبات زنان و حق بر تامین اجتماعی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22095/jwss.2020.214560.2226

راحله سادات حسینی؛ محمدجواد جاوید؛ سید محمد حسینی؛ بابک درویشی


2. زنان کارآفرین و ورود موفقیت‏آمیز به حوزه کارآفرینی اجتماعی: ارائۀ یک مدل نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22034/jwss.2020.237389.2389

محمدرضا فلاح؛ رها پاشایی نیا


3. شناسایی مولفه های سازماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.22095/jwss.2020.164003.1841

وحید حاجی لو؛ حبیب ولیزاده؛ زهرا مقیمی


4. واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

10.22095/jwss.2020.174168.1927

معصومه زیبایی نژاد؛ احمد برجعلی؛ معصومه اسمعیلی؛ آتوسا کلانتر هرمزی


5. واکاوی تجربه‌ی طلاق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

10.22034/jwss.2020.252782.2507

اصغر عبداللهی؛ حسن احدی


6. چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران؛ مطالعه‌ای کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

10.22034/jwss.2020.229530.2332

زهرا میرحسینی؛ زهرا بور بور؛ مرضیه صمصامی؛ نیره احمدی؛ زینب اختری


7. مطالعه کیفی عدم انسجام خانوادگی و تکرار جرم در زندانیان زن سابقه‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22034/jwss.2020.219926.2268

الهام شیردل؛ مریم محمدی