دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. داوری قراردادی در حقوق خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

فرج الله هدایت نیا


2. آسیب‌شناسی تقنین سیاست‌های جمعیتی و ارائه شاخص‌های مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

محمد مهدی غمامی؛ مریم مهاجری؛ محمدجواد جاوید؛ محمود حکمت نیا


3. تأثیر جنسیت در معرفت، تحلیل دیدگاه فمینیستی با تاکید بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

مهدی شجریان


4. بازپژوهی استنباط احکام خانواده با توجه به اصل«استحکام خانواده»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

جواد ابراهیمی؛ علی اکبر فرح زادی


5. بررسی نفقه زن باردار پس از انحلال نکاح در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

مهدی رحمانی


6. واکاوی قوانین و مقررات ناظر به بازنمایی زنان در پیام‌های بازرگانی رسانۀ ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

قدرت الله خسروشاهی؛ مرضیه اسماعیلی فلاح


7. باز پژوهی رجوع زوجه از هبه مهریه وابراء آن هنگام طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

پرویز باقری؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ عبدالجبار زرگوش نسب


8. نوع شناسی ساختار قدرت در خانواده ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

مهدی مالمیر؛ مرضیه ابراهیمی


9. تعیین‌کننده‌های اجتماعی و فرهنگی نگرش دانشجویان به سقط جنین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

نورالدین فراش خیالو؛ رسول صادقی؛ نگار رمضی


10. تفاوت نسلی نگرش به ارزشهای ازدواج و عوامل موثر بر آن در زنان ساکن شهر یاسوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

سید علی محمدی؛ فاطمه یاری نسب؛ سعیده گروسی


11. تجربه‌ی زیسته‌ی زنان از سبک زندگی خانه‌داری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

داریوش رضاپور؛ آسیه اسماعیلی


12. رابطۀ احساس تنهایی، حمایت ادراک‌شده و رضایت زناشویی با میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در بین زوجین شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

اعظم پاک خصال؛ سیف اله سیف اللهی؛ خلیل میرزایی


13. از زیست گلخانه‌ای تا بازگشت به عادتواره؛ مطالعه تجربۀ زیسته تحصیل دانش‌آموختگان دختر مدارس‌‌اسلامی غیرانتفاعی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

طاهره خزائی؛ غزاله چیت ساز


14. اعتیاد مردان متاهل ؛علل و پیامدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

سهیلا صادقی فسایی؛ زینب جهاندار لاشکی؛ عبدالحسین کلانتری


15. مطالبات زنان و حق بر تامین اجتماعی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

راحله سادات حسینی؛ محمدجواد جاوید؛ سید محمد حسینی؛ بابک درویشی