موضوعات = حقوق
ظرفیت‌سنجی نظام حقوق اساسی ایران جهت اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.22095/jwss.2022.332494.2946

سید محمد مهدی غمامی؛ حمید فعلی؛ وحید حیدری


کشف خلاف واقع در ازدواج

دوره 24، شماره 93، آذر 1400، صفحه 113-133

10.22095/jwss.2022.292161.2712

محمد اسحاقی؛ زهرا غلامی


ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی

دوره 23، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 89-106

10.22095/jwss.2021.295721.2739

علی نصرتی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ موسی لشنی


عقد پنهانی بر مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به توافق پنهانی در حقوق فرانسه

دوره 23، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 125-141

10.22095/jwss.2021.300593.2769

مهرداد پاکزاد؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ محمد مهدی پور