موضوعات = جامعه شناسی
نظام معنایی سلامت در بستر تجربه‌ی زیسته ی زنان نابینا و کم بینا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.331410.2939

محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه؛ فاطمه حامی کارگر؛ مسعود غفاری


مطالعه‌ی تجربه ی زیسته ی نومکانی دختران ساکن شهر تهران

دوره 24، شماره 94، اسفند 1400، صفحه 51-74

10.22095/jwss.2022.290282.2697

شهربانو پاپی نژاد؛ محمد باقر تاج الدین؛ حسن محدثی گیلوایی


درک و تفسیر زنان شهر ایلام از اقدام به خوددرمانی

دوره 24، شماره 94، اسفند 1400، صفحه 137-160

10.22095/jwss.2022.315005.2848

علی فیض اللهی؛ زهرا رضایی نسب؛ میترا حاجی زاده


تعارضات و همسویی ها در ساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران

دوره 23، شماره 92، شهریور 1400، صفحه 109-131

10.22095/jwss.2022.303258.2789

محمد تقی کرمی قهی؛ عطیه خاکسارفرد؛ وحید شالچی؛ نهال نفیسی


بازسازی معنایی تجربه‌ی تجرد از منظر دختران 30 سال به بالای شهر بوکان

دوره 23، شماره 92، شهریور 1400، صفحه 133-151

10.22095/jwss.2022.240279.2416

جمال خسروی؛ عمر خضرنژاد؛ حمیرا دارنی


بررسی جامعه‌شناختی نگرش مثبت به فرزند (مطالعه زنان شهر ایلام)

دوره 19، شماره 75، خرداد 1396، صفحه 85-109

10.22095/JWSS.2017.51747

خدیجه سفیری؛ افسانه کمالی؛ الهه فرجی