موضوعات = جامعه شناسی
واکاوی تجارب زیسته زنان سرپرست خانوار در مواجه با رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهر کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.310653.2822

فهیمه واعظی؛ رضا اسماعیلی؛ اصغر محمدی


دلایل و تفسیر زنان از اقدام به خود درمانی ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.315005.2848

علی فیض اللهی؛ زهرا رضایی نسب؛ میترا حاجی زاده


نظام معنایی سلامت در بستر تجربه زیسته‌ی زنان نابینا و کم‌بینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.331410.2939

محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه؛ فاطمه حامی کارگر؛ مسعود غفاری


پرستاری از مجروحان در جنگ تحمیلی؛ تحلیل اجتماعی اخلاق مراقبت زنانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.321049.2881

سمیه سادات شفیعی


بررسی جامعه شناختی زمینه ها و پیامدهای تعویق سن ازدواج در بین مردان مجرد شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.257668.2536

احسان رحمانی خلیلی؛ زهره مولاپناه؛ منصور وثوقی


تجربه زیسته زنان شاغل در شهرداری شهر تهران از ایفای همزمان نقش‌های شغلی و خانوادگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1401

10.22095/jwss.2022.310860.2826

حجیه بی بی رازقی نصرآباد


تعارضات و همسویی ها در ساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران

دوره 23، شماره 92، شهریور 1400، صفحه 109-131

10.22095/jwss.2022.303258.2789

محمد تقی کرمی قهی؛ عطیه خاکسارفرد؛ وحید شالچی؛ نهال نفیسی


بازسازی معنایی تجربه‌ی تجرد از منظر دختران 30 سال به بالای شهر بوکان

دوره 23، شماره 92، شهریور 1400، صفحه 133-151

10.22095/jwss.2022.240279.2416

جمال خسروی؛ عمر خضرنژاد؛ حمیرا دارنی


بررسی جامعه‌شناختی نگرش مثبت به فرزند (مطالعه زنان شهر ایلام)

دوره 19، 75(بهار 1396)، خرداد 1396، صفحه 85-109

10.22095/JWSS.2017.51747

خدیجه سفیری؛ افسانه کمالی؛ الهه فرجی