کلیدواژه‌ها = نهاد خانواده
مبانی مداخله دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران

دوره 21، 82(زمستان 1397)، اسفند 1397، صفحه 7-34

10.22095/JWSS.2019.92498

مریم مهاجری؛ محمد جواد جاوید


مادران، دختران و ازدواج (تفاوت های نسلی در ایده ها و نگرش های ازدواج در شهر یزد)

دوره 11، 44 (تابستان 1388)، شهریور 1388، صفحه 7-36

عباس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ رسول صادقی