کلیدواژه‌ها = دختران
تعداد مقالات: 12
1. تجربه ی زیسته ی دختران ساکن در اقامتگاه‌ (مطالعه ی پدیدارشناختی در شهر تهران)

دوره 23، 89(پاییز 1399)، پاییز 1399، صفحه 117-142

10.22095/jwss.2021.267285.2590

شهربانو پاپی نژاد؛ محمد باقر تاج الدین؛ حسن محدثی گیلوایی


3. تجربه ها و انگیزه های دختران از مدیریت بدن در شهرستان رضوانشهر

دوره 18، 69 (پاییز 1394)، پاییز 1394، صفحه 137-173

محمدتقی کرمی؛ سحر جمالی


5. مسئولیت کیفری تدریجی دختران

دوره 12، 45 (پاییز 1388)، پاییز 1388، صفحه 225-266

سام سوادکوهی فر؛ سیدعلی کاظمی


6. گونه شناسی مسائل اجتماعی جوانان ایران با تأکید بر وضعیت دختران

دوره 11، 44 (تابستان 1388)، تابستان 1388، صفحه 111-141

جواد افشارکهن


7. بازسازی معنائی جهت گیری جنسیتی پسران نسبت به دختران (ارائه یک نظریه زمینه ای)

دوره 11، 44 (تابستان 1388)، تابستان 1388، صفحه 142-172

داریوش بوستانی؛ احمد محمدپور


8. چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اهواز)

دوره 11، 44 (تابستان 1388)، تابستان 1388، صفحه 173-204

ابوالقاسم فاتحی؛ مهدی ادیبی؛ بهجت یزدخواستی؛ حسن سعیدی


9. اثرسنجی برنامه های اوقات فراغت دختران دانش آموز (مطالعه موردی استان خراسان شمالی)

دوره 11، 44 (تابستان 1388)، تابستان 1388، صفحه 205-236

حامد عطائی سعیدی؛ محسن ناصری راد؛ سیده فاطمه محبی


10. تحلیل جامعه شناختی زبان مخفی در بین دختران

دوره 11، 41 (پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 65-96

شیدا اعتضادی؛ فاطمه سادات علمدار


11. دختران و کاربرد اینترنت

دوره 11، 41 (پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 135-170

مریم فرهمند


12. نگرشی روان شناختی به بلوغ دختران

دوره 11، 41 (پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 197-218

شیوا خلیلی؛ آمنه بختیاری