کلیدواژه‌ها = فرزندآوری
تعداد مقالات: 3
1. عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

دوره 21، 81 (پاییز 1397)، پاییز 1397، صفحه 143-166

علی قاسمی اردهایی؛ رضا منافی آذر؛ سراج الدین محمودیانی