کلیدواژه‌ها = تبعیض مثبت
تعداد مقالات: 3
1. حقوق بانوان متهم در نظام حقوقی ایران

دوره 21، 84(تابستان1398)، تابستان 1398، صفحه 115-132

اعظم مهدوی پور؛ مجتبی اصغریان؛ سید محمدرضا نقیبی


2. بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه‌ی مادری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، 72 (تابستان 1395)، تابستان 1395، صفحه 7-31

راحله کاردوانی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ عزت السادات میرخانی؛ سیدمهدی سجادی


3. تبعیض مثبت به نفع زنان با تأکید بر حقوق شهروندی

دوره 17، 66 (زمستان 1393)، زمستان 1393، صفحه 157-193

محمدجواد جاوید؛ عباس اشرفی؛ عصمت شاهمرادی