کلیدواژه‌ها = زوجه
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی میزان ارث زوجه از عقارات و خیار معاملات آن

دوره 18، 72 (تابستان 1395)، تابستان 1395، صفحه 81-99

10.22095/jwss.2016.44415

عبدالجبار زرگوش نسب؛ میثم دوستی پور


3. حق زوج بر منع اشتغال زوجه

دوره 13، 51 (بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 157-179

لیلا سادات اسدی


4. نقش رویه ی قضایی در اجرای مفاد ماده ی 1130 قانون مدنی

دوره 13، 51 (بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 181-212

فریبا حاجی علی؛ زینب ریاضت