کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
تعداد مقالات: 4
1. رویکردی فقهی به اصل آزادی در ازدواج از منظر اسناد حقوق بشری

دوره 20، 78(زمستان 1396)، زمستان 1396، صفحه 51-68

10.22095/JWSS.2018.81387

داود سعیدی؛ محمدرضا کیخا


2. نگاهی بر رویه‌ی نهادهای بین‌المللی در هنجارسازی و توسیع مفاهیم حوزه‌ی زنان

دوره 19، 76 (تابستان 1396)، تابستان 1396، صفحه 137-158

10.22095/jwss.2017.57646

هاله حسینی اکبری نژاد؛ حوریه حسینی اکبری نژاد


3. تبعیض مثبت به نفع زنان با تأکید بر حقوق شهروندی

دوره 17، 66 (زمستان 1393)، زمستان 1393، صفحه 157-193

محمدجواد جاوید؛ عباس اشرفی؛ عصمت شاهمرادی


4. مبانی مقایسه ی ارزشی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم

دوره 15، 57 (پاییز 1391)، پاییز 1391، صفحه 53-94

محمدرضا کدخدایی