کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
نگاهی بر رویه‌ی نهادهای بین‌المللی در هنجارسازی و توسیع مفاهیم حوزه‌ی زنان

دوره 19، 76(تابستان 1396)، شهریور 1396، صفحه 137-158

10.22095/jwss.2017.57646

هاله حسینی اکبری نژاد؛ حوریه حسینی اکبری نژاد


تبعیض مثبت به نفع زنان با تأکید بر حقوق شهروندی

دوره 17، 66 (زمستان 1393)، بهمن 1393، صفحه 157-193

محمدجواد جاوید؛ عباس اشرفی؛ عصمت شاهمرادی


مبانی مقایسه ی ارزشی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم

دوره 15، 57 (پاییز 1391)، آذر 1391، صفحه 53-94

محمدرضا کدخدایی