کلیدواژه‌ها = سیاست های جمعیتی
تعداد مقالات: 3
1. بایسته های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، 66 (زمستان 1393)، زمستان 1393، صفحه 117-156

سید محمد مهدی غمامی؛ حسین عزیزی


2. چشم انداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی

دوره 14، 55 (بهار 1391)، بهار 1391، صفحه 151-172

محمود مشفق؛ محمدجواد محمودی؛ نادر مطیع حق شناس


3. بررسی اهمیت زمان در اعمال سیاست های جمعیتی با استفاده از مدل پویایی سیستم

دوره 14، 55 (بهار 1391)، بهار 1391، صفحه 227-262

مونس سیاح؛ مانا مس کار؛ مهلا مس کار