کلیدواژه‌ها = قانون حمایت خانواده
تأملی بر ضمانت‌اجرای حبس زوج در مهریه غیرقابل پرداخت

دوره 21، 84(تابستان 1398)، شهریور 1398، صفحه 51-68

10.22095/JWSS.2020.105754

عاتکه قاسم زاده؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ سعید ابراهیمی


تحلیل جایگاه مشاور قضایی زنان در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391

دوره 18، 72(تابستان1395)، شهریور 1395، صفحه 119-135

10.22095/jwss.2016.44417

عبدالله بهمن پوری؛ سهیلا جعفرپور