کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تأملی بر «شرک جنسیتی» در خوانش‌های زن‌مدارانه از قرآن

دوره 20، 78(زمستان1396)، اسفند 1396، صفحه 29-49

10.22095/jwss.2018.120420

مرضیه محصص؛ آتنا بهادری


نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به خطبه ی هشتادم نهج البلاغه

دوره 15، 60 (تابستان 1392)، شهریور 1392، صفحه 7-40

ناصر قربان نیا؛ معصومه حافظی


روش قرآن کریم در نهادینه سازی «حجاب» و «عفاف» (با رویکرد ترتیب نزول)

دوره 13، 49 (پاییز 1389)، آذر 1389، صفحه 49-106

عبدالرضا زاهدی؛ ایوب امرایی؛ مریم نظربیگی


اصول دین شناختی مشارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی (با رویکرد قرآنی- روایی)

دوره 13، 49 (پاییز 1389)، آذر 1389، صفحه 235-292

احمد آکوچکیان؛ مریم عرب نژاد