کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
واکاوی تجارب زیسته زنان سرپرست خانوار در مواجه با رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهر کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.310653.2822

فهیمه واعظی؛ رضا اسماعیلی؛ اصغر محمدی


دلایل و تفسیر زنان از اقدام به خود درمانی ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.315005.2848

علی فیض اللهی؛ زهرا رضایی نسب؛ میترا حاجی زاده


تجربه ی زیسته ی دختران ساکن در اقامتگاه‌ (مطالعه ی پدیدارشناختی در شهر تهران)

دوره 23، شماره 89، آذر 1399، صفحه 117-142

10.22095/jwss.2021.267285.2590

شهربانو پاپی نژاد؛ محمد باقر تاج الدین؛ حسن محدثی گیلوایی


تجربه‌ی زیسته‌ی تنهایی در بین زنان سالمند (یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی)

دوره 21، 83 (بهار 1398)، خرداد 1398، صفحه 7-30

10.22095/JWSS.2019.100355

کریم علی کرمی؛ امیر ملکی؛ حمید عبداللهیان؛ مهدی رضائی


مطالعه ی پدیدارشناختی دلایل رضایت از ازدواج (از دیدگاه زنان راضی از ازدواج)

دوره 17، 65 (پاییز 1393)، آذر 1393، صفحه 7-36

فرشاد محسن زاده؛ سمیرا مرادی کوچی؛ جواد خدادادی سنگده