کلیدواژه‌ها = یزد
تعداد مقالات: 2
1. سن ایده آل ازدواج و عوامل تعیین کننده‌ی آن در شهر یزد

دوره 19، 73 (پاییز 1395)، پاییز 1395، صفحه 35-63

عبّاس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ مریم پیری محمدی


2. بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد

دوره 15، 58 (زمستان 1391)، زمستان 1391، صفحه 191-235

مسعود حاجی زاده میمندی؛ اکبر زارع شاه آبادی؛ نرگس مروی نام؛ فاطمه ابوترابی زارچی