کلیدواژه‌ها = فاضل دیه
تعداد مقالات: 1
1. فاضل دیه و حیطة اختیار ولیّ دم در قتل زن

دوره 12، 45 (پاییز 1388)، پاییز 1388، صفحه 115-142

احمد حاجی د هآبادی