نویسنده = علیرضا معینی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مضمون سیاست‌های اقتصاد خانواده در ایران

دوره 21، 83(بهار 1398)، بهار 1398، صفحه 81-104

سیده اشرف موسوی لقمان؛ علیرضا معینی؛ عطاء الله رفیعی آتانی